ZAHVALA

Porast broja neuro razvojnih poremećaja potaknuo nas je na pokretanje humanitarne akcije ZDRAV UM NAŠA JE RADOST. Akcijom smo nabavili medicinski uređaj neuroffedback koji je namijenjen djeci sa dijagnosticiranim autizmom. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su potpomogli ovu akciju i dali svoj doprinos posebno najvećem donatoru PRIVREDNOJ BANCI ZAGREB.PRIJATELJ_zahvala