Z A H V A L A

Povodom proslave blagdana Sv. Ante Udruga osoba s invaliditetom Prijatelj vršila je humanitarnu prodaju svojih uradaka. Ovim putem bi se posebno željeli zahvaliti don Senku Antunoviću, te fra Petru Guliću koji su nam dopustili da vršimo ovu prodaju. Zarađena sredstva će biti utrošena u humanitarne svrhe.