UOSI Prijatelj i NVO Nova šansa u Novom prijavile zajednički projekt

U sklopu Trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Crna Gora 2007.-2013. udruga osoba s invaliditetom Prijatelj i nevladina organizacija »NOVA ŠANSA U NOVOM« iz Herceg Novog prijavile su zajednički projekt.

Nevladina organizacija » NOVA ŠANSA U   NOVOM«  je dobrovoljno organizovana,  neprofitna i nepolitička organizacija  koja se bavi pružanjem svih vidova pomoći licima sa  teškoćama u razvoju.U postizanju svojih ciljeva okuplja profesionalce koji se bave različitim aspektima zbrinjavanja osoba sa razvojnim teškoćama (medicinska rehabilitacija, obrazovanje, socijalna pomoć) i sve zainteresovane pojedince i grupe građana koji žele da doprinesu boljoj integraciji osoba sa razvojnim teškoćama. Osnovana 23. 05. 2008 godine, a registrovana 14.08. 2008.god.

Odobreni projekti bit će financirani iz sredstava Europske unije – proračuna IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora za 2012. i 2013. godinu. Projekti se trebaju temeljiti na partnerstvu organizacija/institucija iz Hrvatske i Crne Gore te se odnositi na teme obuhvaćene prioritetnim mjerama Programa:

(1) Zajednički projekti za zaštitu okoliša, prirodnog i kulturnog naslijeđa;
(2) Zajednički turistički i kulturni prostor;
(3) Mali prekogranični razvojni projekti zajednice

Ukupan iznos IPA sredstava unutar ovog poziva je 1.800.000 €, od čega je 900.000 € namijenjeno za Hrvatsku i 900.000 € za Crnu Goru (ovaj iznos može biti uvećan za iznos neutrošenih sredstava iz IPA alokacije 2011 za Crnu Goru) .

Prekogranično programsko područje u Republici Hrvatskoj obuhvaća prostor Dubrovačko-neretvanske županije kao prihvatljivog područja te Splitsko-dalmatinske županije kao pridruženog područja. U Crnoj Gori općine Bar, Budva, Cetinje, Herceg Novi, Kotor, Tivat i Ulcinj uvrštene su pod prihvatljivo programsko područje dok su područja općina Danilovgrad, Nikšić i Podgorica pridruženo područje.

CIMG8381 CIMG8382 CIMG8378 CIMG8380