UOSI “Prijatelj” dobila donaciju iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije

Obaviješteni smo kako smo iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu jedna od odabranih 19 Udruga koje su dobile financijsku potporu za sufinanciranje programa/projekata u svrhu obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Sveukupni iznos financiranja pojedinačnih prorgama/projekata iznosi 57.000,00 kuna, gdje je svaka od 19 Udruga dobila donaciju od 3.000,00 kn kako bi na prikladan način obilježila spomenuti dan. Financijska potpora je dodijeljena iz proračuna putem programa “Promicanje prava i jednakih mogućnosti osoba s invaliditetom”, a natječaj za dodjelu financijske podrške objavljen je putem “Javnog poziva za predlaganjem programa/projekata koje vode udruge s ciljem jačanja svijesti o značaju udruga osoba s invaliditetom na lokalnoj razini” objavljenog u ožujku 2018. godine.

Zahvaljujemo se Dubrovačko-neretvanskoj županiji na dodijeljenoj financijskoj potpori koja će biti usmjerena na obilježavanje Međunarodnog dana OSI koji se obilježava u prosincu. O detaljima na koji način Udruga namjerava obilježiti spomenuti dan, zainteresirani će biti na vrijeme obaviješteni.

Odluka