17. 02. 2022. stupa na snagu novi Zakon o socijalnoj skrbi

Dana 28. siječnja 2022.g. izglasan je novi Zakon o socijalnoj skrbi. Zakonom se predviđa redefiniranje zajamčene minimalne naknade uz istovremeno povećanje s 800 na 1000 kuna, definira se i povećanje iznosa osobne invalidnine s 1500 na 1750 kuna te ukidanje cenzusa za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu. Više o tome na stranicama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Zakon stupa na snagu 17.02.2022., a cijeli Zakon možete pročitati ovdje.