Objava rezultata Komisijskog otvaranja prijava poslanih na natječaje Ministarstva zdravlja

Objavljeni su rezultati prvog kruga natječaja za prijavu prijedloga projekata udruga iz područja psihosocijalne potpore u svrhu traženja financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu u kojem se natječe i naša Udruga sa projektom UČIM! PRIČAM! IGRAM! PROJEKTI KOJI ULAZE U POSTUPAK OCJENJIVANJA R.br Prioritetno područje Naziv organizacije Projekt / program / inicijativa / skup […]

Read more