Suradnja sa školama

Naglašavamo izv

anrednu suranju s volonterima iz škola u Metkoviću koji nas podupiru u svakoj akciji – pogotovo kod organiziranje prigodnih radionica, prodajnih izložbi i promocija.