"Socijalno mentorstvo kao put prema zaposlenju i socijalnom uključivanju"

Jučer je u prostorijama Udruge osoba s invaliditetom djelatnica Centra za socijalnu skrb i jedna od 21 osobe koje u Hrvatskoj provode socijalno mentorstvo Željka Kraljević održala predavanje na temu  “Socijalno mentorstvo kao put prema zaposlenju i socijalnom uključivanju”. Gospođa Kraljević je navela glavne promjene u novom Zakonu o socijalnoj skrbi u okviru kojeg se nastoji promijeniti korisnikov status pasivnog primatelja pomoći, tako da ga se pokušava socijalno uključiti, te zajedno s njim napraviti procjenu i dogovoriti plan aktivnosti kako bi se i sam angažirao i osjećao korisnim. U sklopu novog Zakona će se  između ostalog urediti  suradnja Centara za socijalnu skrb sa Zavodom za zapošljavanje, te uspostaviti suradnja s drugim pružateljima usluga na lokalnoj razini – udrugama, ustanovama itd. s kojima će se dogovarati i o uključivanju korisnika na volontiranje i humanitarni rad.