Snoezelen terapija

Snoezelen je složenica dviju nizozemskih riječi koje u prijevodu znače «njuškanje» i «drijemanje». Ta riječ zapravo pokušava dočarati osjete i osjećaje. Pod snoezelenom se podrazumijevaju svjesno odabrani podražaji, ponuđeni u ugodnom okruženju u kojem se omogućava stimulacija osjeta i stjecanje iskustva uz pomoć svjetla, mirisa, zvukova i opipa.

Utjecaj Snoezelen na organizam:

– bolje djelovanje imunološkog sustava;

– manje depresije i tjeskobe;

– više relaksacije;

– bolji odnos prema sebi.

Ciljane grupe

U prvim godina snoezelen je bio usmjeren na osobe s teškom MR, a nakon toga širi se broj ciljanih grupa. Snoezelen okruženje pokazalo se korisnim za osobe:

  • s tjelesnim i psihičkim teškoćama;
  • sklone samoozljeđivanju;
  • s autizmom;
  • s problemima pažnje;
  • sa senzornim oštećenjima;
  • s demencijom i starije osobe koji imaju poteškoće u povezivanju s postojećim okruženjem.
  • Danas se snoezelen soba koristi u terapeutskom procesu na nasilnoj mladeži i djeci kod koje je prisutna hiperaktivnost.

Osnovni principi su; dati korisniku dovoljno slobodnog prostora i vremena, tako da on sam pronalazi koji podražaji su mu ugodni i omogućavaju mu da se dobro osjeća; pratitelj ne postavlja zahtjeve, već korisniku daje najveću moguću slobodu nikoga ne prisiljavati nego omogućiti da se ponuđeno koristi rado i dobrovoljno (materijal i okolina trebaju aktivirati, potaknuti i probuditi interes, a istovremeno okolina treba širiti mirnu atmosferu koja omogućava opuštanje (prigušeno svjetlo,svjetiljke npr: (sa vodom i ribicama), opuštajuća glazba)); provoditi u malim skupinama ili individualno; prvi put ili prvih nekoliko puta, radi stvaranja osjećaja sigurnosti, potrebno je da pratitelj bude uz osobu, koja dobro poznaje korisnika, prepoznaje i shvaća njegove reakcije i ne stavlja ga pod opterećenje učestalost boravka u snoezelenu i trajanje pojedinog može varirati. U takvim prostorijama možemo sprovditi relaksacionu masažu. Doživljaji su putem opipa, slušanja, vida, mirisa i okusa.

Snoezelen se koristi u svrhu relaksacije, otklanjanja nepoželjnih oblika ponašanja, perceptivne stimulacije i integracije te kao dodatni pomoćni didaktički metoda učenja. Korisnici uključeni u snoezelen tretmane daju bolje rezultate u postizanju ciljeva definiranih individualnim planom i programom, kao i pozitivne promjene u oblasti ponašanja i socijalne interakcije.