Redovna skupština Udruge Prijatelj

U subotu je Udruga osoba s invaliditetom Prijatelj iz Metkovića održala redovnu skupštinu na kojoj je podneseno izviješće o radu Udruge tijekom proteklih godinu dana te izneseni planovi za 2012. Skupština je jednoglasno potvrdila mandat predsjedniku Antiši Puljeviću.
Kako je na početku izlaganja rekao Puljević, UOSI Prijatelj djeluje na području cijele doline Neretve i trenutno ima 225 članova, a u njen rad uključen je i velik broj volontera. Rad Udruge u 2011. odvijao na trima poljima: humanitarnom djelovanju, zapošljavanju i suradnji s državnim, županijskim i gradskim institucijama te s Mrežom udruga i sl., a sve u svrhu poboljšanja položaja osoba s invaliditetom na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini.
Udruga se sa svojom projektima natjecala na raznim natječajima i postigla iznimne rezultate. O tome dovoljno govori brojka od preko milijun i pol kuna koje su dobili za zapošljavanje, kupnju opreme i sl. Posebno je istaknuto uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada i to kroz razne projekte koje je potpomogao Grad Metković i Vlada RH. Zaposleno je 30 osoba, od čega deset osoba s invaliditetom, sedmero edukatora i administrativnog osoblja, a trinaest njih su osobni asistenti koji kroz provođenje projekta, što ga financira Ministarstvo socijalne politike i mladih, pomažu osobama s invaliditetom u njihovu životu i radu.
Tijekom ove godine Udruga planira i dalje intenzivno raditi na većem uključivanju osoba s invaliditetom u rad i u život lokalne zajednice, kao na i uklanjanju arhitektonskih barijera (u Metkoviću je to postignuto u 70% slučajeva). Planira se otvaranje Savjetovališta, daljnje poticanje volonterstva te kroz razne projekte i svakodnevne aktivnosti još više poboljšati položaj osoba s invaliditetom u našem društvu.
U suradnji s obrazovnim ustanovama je u Ministarstvo socijalne politike i mladih prijavljen projekt Asistent u nastavi gdje bi posao dobilo još sedam osoba koje će odabrati obrazovne ustanove i roditelji djece s teškoćama u razvoju.