Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

Putem otvorenog javnog poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom UP.02.2.2.02.” Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. Udruzi osoba s invaliditetom „Prijatelj“ iz Metkovića u partnerstvu sa Humanitarnom udrugom „Majka Terezija“ iz Gračaca odobren je projekt pod nazivom „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom”.

Natječaj pod nazivom “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom” je krenuo početkom 2017. godine, prijavni prijedlog Udruge je ocijenjen s 84 bodova te je odobreno financiranje. 28. ožujka je potpisan Ugovor s Ministarstvom, kada je provedba i počela. 

Projektom je osigurana usluga osobne asistencije za 17 osoba s težim stupnjem invaliditeta, kao i osobama s intelektualnim teškoćama u dobi od 18-65 godina prema vještačenju Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije. 14 osoba je odobreno prijavitelju Udruzi osoba s invaliditetom Prijatelj, a 3 osobe partneru Humanitarnoj udruzi „Majka Terezija“. Osiguravanjem usluge osobne asistencije ostvaruje se Opći cilj javnog poziva. Očekivani ciljevi i rezultati projekta su povećanje socijalne uključenosti i unapređenje kvalitete života osobama s najtežim stupnjem invaliditeta i osobama s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima. Projektom se pridonosi razvoju socijalnih usluga u zajednici, sprječavanju institucionalizacije korisnika usluge kroz pružanje usluge osobne asistencije, a pridonijet će i zapošljavanju osoba u nepovoljnom položaju. Usluga osobne asistencije će se pružati po svakom korisniku za pola ukupnog mjesečnog fonda sati.

Razdoblje provedbe: 28.03.2017.-28.03.2019.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.849.193,15 HRK.

EU sufinanciranje projekta iznosi 1.849.193,15 HRK.

 

Provedbeno tijelo razine 1: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Provedbeno tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

 

Kontakt osobe za više informacija:
Marina Mustapić – uosi.prijatelj@gmail.com
Nikola Popovac – nikola@uosim.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Udruge osoba s invaliditetom Prijatelj Metković.