Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III

Putem otvorenog javnog poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II UP.02.2.2.14.” Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. Udruzi osoba s invaliditetom „Prijatelj“ iz Metkovića u partnerstvu sa Humanitarnom udrugom „Majka Terezija“ iz Gračaca odobren je projekt pod nazivom „Osobnom asistencijom do socijalne uključenosti II”.

14. siječnja 2021. je potpisan Ugovor s Ministarstvom, kada je provedba i započela. Projektom je osigurana usluga osobne asistencije za 23 osobe s težim stupnjem invaliditeta, kao i osobama s intelektualnim teškoćama u dobi od 18-65 godina prema Uvjerenju Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije, odnosno Uvjerenju neovisnog tijela vještačenja o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije. 19 osoba je odobreno prijavitelju Udruzi osoba s invaliditetom Prijatelj, a 4 osobe partneru Humanitarnoj udruzi „Majka Terezija“. Osiguravanjem usluge osobne asistencije ostvaruje se Opći cilj javnog poziva. Očekivani ciljevi i rezultati projekta su povećanje socijalne uključenosti i unapređenje kvalitete života osobama s najtežim stupnjem invaliditeta i osobama s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima. Projektom se pridonosi razvoju socijalnih usluga u zajednici, sprječavanju institucionalizacije korisnika usluge kroz pružanje usluge osobne asistencije, a pridonijet će i zapošljavanju osoba u nepovoljnom položaju. Usluga osobne asistencije će se pružati po svakom korisniku za pola ukupnog mjesečnog fonda sati.

Razdoblje provedbe: 14.01.2021.-14.09.2022.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.837.105,04 HRK.

EU sufinanciranje projekta iznosi 1.837.105,04 HRK.

 

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

 

Kontakt osoba za više informacija:
Nikola Popovac – nikolapopovac.uosiprijatelj@gmail.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Udruge osoba s invaliditetom Prijatelj Metković.