Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II

Putem otvorenog javnog poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II UP.02.2.2.09.” Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. Udruzi osoba s invaliditetom „Prijatelj“ iz Metkovića u partnerstvu sa Humanitarnom udrugom „Majka Terezija“ iz Gračaca odobren je projekt pod nazivom „Osobnom asistencijom do socijalne uključenosti”.

03. prosinca 2018. je potpisan Ugovor s Ministarstvom, kada je provedba i počela. Projektom je osigurana usluga osobne asistencije za 22 osoba s težim stupnjem invaliditeta, kao i osobama s intelektualnim teškoćama u dobi od 18-65 godina prema vještačenju Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije. 19 osoba je odobreno prijavitelju Udruzi osoba s invaliditetom Prijatelj, a 3 osobe partneru Humanitarnoj udruzi „Majka Terezija“. Osiguravanjem usluge osobne asistencije ostvaruje se Opći cilj javnog poziva. Očekivani ciljevi i rezultati projekta su povećanje socijalne uključenosti i unapređenje kvalitete života osobama s najtežim stupnjem invaliditeta i osobama s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima. Projektom se pridonosi razvoju socijalnih usluga u zajednici, sprječavanju institucionalizacije korisnika usluge kroz pružanje usluge osobne asistencije, a pridonijet će i zapošljavanju osoba u nepovoljnom položaju. Usluga osobne asistencije će se pružati po svakom korisniku za pola ukupnog mjesečnog fonda sati.

Razdoblje provedbe: 03.12.2018.-29.03.2021.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.416.602,04 HRK.

EU sufinanciranje projekta iznosi 2.416.602,04 HRK.

 

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

 

Kontakt osobe za više informacija:
Milka Kuran – uosi.prijatelj@gmail.com
Nikola Popovac – nikolapopovac.uosiprijatelj@gmail.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Udruge osoba s invaliditetom Prijatelj Metković.