Radna terapija

Radna terapija je proces kojim se kroz problemski usmjerene aktivnosti nastoji razviti, obnoviti ili održati samostalnost osobe u svakodnevnim aktivnostima, prevenirati onesposobljenje te poboljšati kvaliteta života.

Kod djece poteškoćama u razvoju definirana je kao zdravstvena struka koja se bavi (re)habilitacijom djece kako bi im omogućila dostizanje maksimuma funkcionalnosti u svakodnevnom životu ovisno o njihovu zdravstvenom stanju, fizičkoj, socijalnoj, društvenoj i zakonodavnoj okolini.

Radnoterapijska intervencija kod djece obuhvaća:

 • učenje i uvježbavanje izvođenja aktivnosti samozbrinjavanja(hranjenje, oblačenje,osobna higijena, transferi)
 • aktivnosti za postizanje normalnog psihomotornog razvoja djeteta
 • radno terapijske aktivnosti za poboljšanje senzorne integracije
 • aktivnosti za poboljšanje vizualno – perceptivne funkcije
 • aktivnosti za poboljšanje kognitivnih funkcija
 • radno terapijske aktivnosti za finu motoriku
 • aktivnosti za poboljšanjegrafomotorike
 • aktivnosti za poboljšanje tonusa mišića
 • aktivnosti za poboljšanje oralno – motoričke funkcije
 • aktivnosti za poboljšanje socijalno-emocionalnih vještina djeteta

Radnoterapijski proces sastoji se od: procjene, intervencije i evaluacije.

Tijekom prvog susreta radni se terapeut upoznaje s djetetom i njegovim roditeljima ili skrbnicima te dobiva inicijalne podatke koji će uz inicijalnu opservaciju poslužiti kao putokaz za izbor standardizirane procjene s kojom će dobiti objektivne rezultate. Evaluacijom dobivenih rezultata postavljaju se strogo definirani i vremenski ograničeni kratkoročni i dugoročni ciljevi.

Sve rehabilitacijske metode u našoj Udruzi provode se kroz aktivnost igre u sigurnoj i motivirajućoj okolini. Igra kao aktivnost je najprirodnija, najspontanija metoda djelovanja na razvoj djetetovih vještina. Radni terapeut kroz individualni rad s djetetom kroz terapiju igrom djeluje na cjelokupni psihomotorički razvoj djeteta.

Terapeut kroz radnoterapijsku intervenciju upotrebljava i elemente Brain Gym metode, Masgutove integracije refleksa i taktilne integracije.

 

Temelj upućivanja na radnu terapiju:

 • Motoričke poteškoće, autizam, pervazivni razvojni poremećaj, Down sindrom, poteškoće hranjenja, poremećaj senzorne integracije, teškoće učenja, čitanja, pisanja , poremećaj pažnje, koncentracije, ADHD, usporeni razvoj govora, socijalni problemi, poteškoće ponašanja

Kabinet za radnu terapiju UOSI “Prijatelj”