Projekt: “Prijevoz starih osoba”

Započeli smo s provođenjem projekta Prijevoz starijih osoba koji nam je odobren u MSPM. Kroz slijedeće crte malo ćemo vam približiti sami projekt i aktivnosti.

Na samu ideju da prijavimo projekt došli smo surađujući sa Centrom za socijalnu skrb Metković. Na osnovu razgovora s socijalnim radnicama koje svakodnevno obilaze korisnike nekih vidova pomoći iz socijalne skrbi, te razgovora s patronažnim medicinskim sestrama koje rade na terenu, te obilazeći naše članstvo došli smo do spoznaje da je za većinu starijih osoba njihova obitelj najvažniji servis u životu. Budući je obiteljska solidarnost i briga o starijim članovima obitelji svaki dan sve manje prisutna potrebno je iznaći nove modele skrbi. Transformacija obitelji, promjena radnog vremena, odlazak mlađeg naraštaja iz sela i grad, odnosno u veću sredinu, samo su neki od razloga zbog kojih raste broj samačkih domaćinstava, a članovi obitelji sve teže skrbe o svojim članovima, te se zbog toga ukazala potreba za prijavom na ovaj projekt.

Svjesna svoje odgovornosti za građane s invaliditetom, a koji su većinom starije osobe, Udruga osoba s invaliditetom „PRIJATELJ“ Metković s partnerom Centrom za socijalnu skrb i suradnikom Udrugom otac Ante Gabrić odlučila se na ovaj projekt. Starija populacija uz sve probleme ima i specifične zdravstvene i socijalne potrebe, a nisu u stanju organizirati skrb o sebi bez pomoći odgovarajućih državnih institucija ili Udruga kao što je naša i našeg suradnika. Sve ovo govori o velikoj potrebi skrbi za navedenu kategoriju stanovništva. Organiziranjem i poticanjem pružanja usluga za starije osobe u lokalnoj sredini jača svijest lokalne zajednice o odgovornosti za sve građane koji žive na njenom području, ali i o potrebi uključivanja svih raspoloživih resursa na državnoj i lokalnoj razini kao što su: nadležna tijela državne i lokalne samouprave, vjerske organizacije, organizacije civilnog društva, same starije osobe i članovi njene obitelji u sustav skrbi o starijim osobama. Zajedničkim djelovanjem svih navedenih činitelja moguće je stvoriti uvjete za dostojanstvo, kvalitetno, sigurno i aktivno življenje, prilagođeno potrebama i sposobnostima svake pojedine starije osobe. Usluge iz ovog projekta prilagođene su potrebama korisnika ovisno o specifičnim potrebama korisnika, a u njihovoj provedbi ostvaruje se suradnja sa zdravstvenim, socijalnim i drugim službama u lokalnoj zajednici, nevladinim, vjerskim i humanitarnim organizacijama.

Ovako organizirane usluge omogućuju starijim osobama što duži ostanak u vlastitom domu kao i stvaranje specifičnog mjesta u lokalnoj sredini (dnevnog boravka) u kojem mogu zadovoljiti svoje potrebne za druženjem, aktivnim provođenjem slobodnog vremena i prevladavanjem usamljenosti (same starije osobe ističu značajne potrebe upravo u području socijalnih interakcija i prevladavanja usamljenosti).

Smanjena mobilnost i osamljenost povećavaju ranjivost starijih i potrebu za skrbi. Tijekom provedbe aktivnosti osnaživati će se starije u aktivnoj društvenoj participaciji, povezati ih s članovima obitelji, susjedima, drugim generacijama u zajednici, poštivati njihove individualne i specifične potrebe, pružati osjećaj fizičke, mentalne i socijalne sigurnosti.

Kroz ovaj projekt će se omogućiti prijevoz korisnicima na aktivnosti projekta, zatim na organizirane dnevne aktivnosti za starije u prostorije Udruge i suradnika Udruge otac Ante Gabrić, u nadležne institucije društva zbog obavljanja administrativnih i sličnih poslova, te prijevoz do liječnika, i sl. Ovaj projekt predviđa i uključivanje i edukaciju mladih volontera čime se utječe na razvoj socijalnih vještina kod mladih.

Provedba projekta ima dvije glavne razine:

  1. odabrati najteže kategorije osoba s invaliditetom i osobe treće životne dobi, a koji nemaju druge mogućnosti prijevoza
  2. educirati određeni broj volontera kako bi na najkvalitetniji način svojim radom pomogli u ostvarenju projekta

Korisnici programa su osobe treće životne dobi (starije od 65 godina života) i to prvenstveno osobe koje žive u samačkim staračkim domaćinstvima, nisu obuhvaćene postojećim oblicima skrbi (kroz programe socijalne skrbi ili programe lokalnih, nevladinih ili drugih organizacija. Krajnji produženi cilj je obuhvat svih građana starije životne dobi. U dnevnim boravcima od velikog je značaja i uključivanje volontera u aktivnosti i neposredan rad s korisnicima. Osim u aktivnostima dnevnih boravaka (sudjelovanje u radionicama, razgovori i druženje s korisnicima) značajan je doprinos volontera i u obilasku korisnika u njihovim kućanstvima (dostava namirnica ili lijekova, druženje i zajedničko provođenje slobodnog vremena i sl.)

Suradnik Udruga otac Ante Gabrić od samog početka dijeli s nama prostor u kojem djelujemo, međusobno se pomažemo u radu, zajedno smo provodili volonterske akcije na području grada Metkovića te kroz različite oblike aktivnosti nastojimo potaknuti osobe s invaliditetom i starije osobe da preuzmu što aktivniju ulogu u životu lokalne zajednice. Provodi projekt Organizirane dnevne aktivnosti na koje će se zainteresirane starije osobe dovoziti. AKTIVNOSTI:

Sportsko – rekreativne: razgibavanje i tjelovježba, ples

Kreativne: radionice ručnog rada i različitih kreativnih tehnika

Edukacijske: Briga o zdravlju u trećoj životnoj dobi, informatički kutak (osnove)

Kulturno – zabavne: praćenje kulturno-umjetničkih događanja, društvene igre, filmski i glazbeni kutak, proslave rođendana, obilježavanje prigodnih datuma

Preventivne – Mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi