Prijava projekta za osiguranje usluga pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2015./2016.

Udruga osoba s invaliditetom Prijatelj prijavila se na raspisani poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2015./2016. školsku godinu. Ukoliko nam projekt bude odobren biti će osigurane usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju i to za 11 učenika s teškoćama u razvoju kojima nije osiguran pomoćnik u nastavi putem natječaja “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama” iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Ovaj projekt smo prijavili u partnerstvu sa 4 osnovne škole i jednom srednjom školom s područja županije Dubrovačko neretvanske. Partneri su Osnovna škola don Mihovil Pavlinović Metković, Osnovna škola Opuzen, Osnovna škola Vladimir Nazor Ploče, Osnovna škola Župa DUbrovačka, te Srednja škola Metković. Rezultati se očekuju oko 25.rujna 2015., a provođenje projekta bi trebalo početi 1. listopada 2015. te bi trajalo do kraja školske godine.