Projekt: I mi smo tu među Vama

Osobe s invaliditetom su prečesto nevidljive u životu lokalne zajednice. Njihove potrebe su uglavnom ostavljene na marginama društva iako su oni glavni uzrok siromaštva što je prepoznato od strane institucija kao što su Ujedinjeni Narodi i Svjetska banka. Situacija nije ništa drugačija ni u našoj lokalnoj zajednici gdje su, samo nakon inzistiranja, potrebe osoba s invaliditetom zadovoljene, a većinom samo u individualnim slučajevima. Iz iskustva rada Udruge očito je da je kampanja koja bi se usredotočila na pozitivne primjere koje osobe s invaliditetom pridonose životu lokalne zajednice neophodna kako bi se podigla svijest i razbila stereotipe.

Akcija je planirana kao medijska kampanja koja bi kroz sredstva javnog informiranja kao što su lokalna radio postaja, web, te tisak prikazivali pozitivne primjere osoba s invaliditetom i njihove uloge u društvu npr. Stephen Hawkings (svjetski poznati astrofizičar i Nobelovac) koji boluje od Lou Gehrigsonove bolesti – koliko bi svijet bio siromašniji da on nije dobio priliku iskoristiti svoj um…, Roosevelt – da li je on trebao biti socijalno isključen zbog dječje paralize?

U sklopu ove medijske kampanje kreirat će se plakati i letci koji bi sadržavali kako pozitivne primjere tako i ukazivali na potrebe i prava osoba s invaliditetom na području gradova Metković, Opuzen i Ploče, Općina Kula Norinska, Zažablje, Pojezerje i Slivno. Pravo na pristupačnost, na život bez barijera, jednake mogućnosti i sl. bili bi dio sadržaja koji bi se našao u letcima. Sama inicijativa je planirana kao tromjesečna akcija.

U sklopu te akcije osim medijske kampanje organizirat će se i peticija za «oslobađanje» parkirnih mjesta i nogostupima, te da se  naprave rampe na kolnicima i pješačkim prijelazima. Peticija bi na kraju građanske inicijative bila prezentirana gradonačelnicima i načelnicima općina, te policijskim  postajama kako bi ih se potaklo na konkretno rješenje ta dva goruća problema.

Krajnji rezultat ove građanske inicijative bilo bi podizanje razine svijesti građana o potrebama i pravima osoba s invaliditetom kao i rušenje stereotipa o osobama s invaliditetom na lokalnoj razini.

Inicijativa koju predlažemo ima za cilj kroz aktivizam udruge i volontera poboljšati kvalitetu življenja u lokalnoj zajednici, te podizanje razine svijesti o potrebama osoba s invaliditetom. Inicijativa također ima za cilj aktivirati članstvo te demonstrirati snagu građanskih inicijativa za podizanje kvalitete života u lokalnoj zajednici.

Korisnici inicijative su osobe s invaliditetom na području doline Neretve njih oko 190, te majke s dječjim kolicima i starije osobe koje se otežano kreću oko 300 osoba.

Sekundarni korisnici: članovi obitelji osoba s invaliditetom koji će poboljšati kvalitetu svog života s obzirom na veću neovisnost primarnih korisnika

Opći cilj

Promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom

Specifični ciljevi

– Senzibilizacija građana o potrebama osoba s invaliditetom na području gradova Metkovića, Opuzena i Ploča, općina Kula Norinska, Zažablje, Pojezerje i Slivno  za punopravno uključivanje u život lokalne zajednice

– Edukacija građana o pravima osoba s invaliditetom na području doline Neretve

– Osnaživanje korisnika, članova njihovih obitelji i skrbnika s područja doline Neretve za neovisno življenje

Kako je projekt proveden možete vidjeti i kroz video prilog.