Program rada Udruge “Prijatelj” za 2010–2011. godinu

Sukladno svojim staturanim obvezama Udruga osoba s invaliditetom „PRIJATLJ“ metković u narednom će periodu promicati i osiguravati prava osoba s invaliditetom, stvaranje uvjeta za djelotvorno rješavanje problema, koordinirano djelovanje i učinkovito informiranje na svim razinama, osiguranje punog i aktivnog sudjelovanja u životu zajednice, te senzibilizaciju društva. Udruga će ovo provoditi na području svog djelovanja, a to su Gradovi Metković, Opuzen i Ploče, te općine Pojezerje, Kula Norinska, Zažablje i Slivno.

 1. Udruga osoba s invaliditetom „PRIJATELJ“ Metković, nadalje Udruga u suradnji s tijelima državne uprave i lokalne samouprave konituirano će i aktivno sudjelovati prigodom uključivanja osoba s invaliditetom u život lokalne zajednice, poštujući pri tome pravo na izbor osoba s invaliditetom. Ovdje ćemo naročito vršiti pritisak na lokalnu samoupravu da na slijedećim izborima omogući i nama nesmetan pristup glasačkim mjestima.

Rok : jesen 2010/2011. godine.

 1. Udruga će sudjelovati u izradi mjera za ostvarivanje financijske potpore programima, projektima udruga, a sukladno članku 23. Zakona o udrugama 8NN88/01). Prilikom izrade slijedećeg proračuna, tj. Proračuna za 2011. Godinu pokušati predložiti izboriti se na Gradskom vijeću da u proračunu uđe financijska potpora osobama s najtežim invaliditetom. Ako potporu mogu dobiti studenti i novorođenčad, zašto to ne bi mogli i najteži invalid.

Rok : kraj 2010/2011. godine.

 1. Predložiti Gradskim poglavarstvima da na jednoj od narednih sjednica razmotre Strategiju jedinstvene politike za osobe s invaliditetom, koju smo izradili te da je nakon razmatranja upute Gradskim vijećima na razmatranje i usvajanje. Ova strategija sukladna Nacionalnoj strategiji, a koju je 2007.g. donijela Vlada Republike Hrvatske. Sukladno strategiji Gradska vijeća bi imenovala i Povjerenstvo za osobe s invaliditetom.

Rok. : proljeće 2010/2011. godine.

 1. U suradnji sa Resornom socijalne skrbi i zdravstvene zaštite, Centrom za skrb uspostaviti stalno savjetovalište za osobe s invaliditetom.

Rok : proljeće 2010. godine.

 1. Unapređenje vrsta pomoći i donošenja Pravilnika za dodjelu svih vrsta pomoći članovima Udruge.

Rok : proljeće 2010. godine.

 1. Udruga će u suradnji s Ustanovom Sportski objekti nastojati osigurati vrijeme i prostor za izvođenje rehabilitacije u sportskim objektima.

Rok : proljeće 2010. godine.

 1. U suradnji sa Savezom športova Grada Metkovića i Županije Dubrovačko – Neretvanske formirali sportske ekipe u pikadu i boćanju, a ako se pokaže interes i u nekim drugim sportovima.

Rok : proljeće 2010. godine.

 1. Izvršiti pritisak na nadležne službe i vlasnike pojedinih sportskih objekata da svoje objekte prilagode osobama s invaliditetom, poput sportske dvorane u Metkoviću.

Rok : jesen 2010/2011. godine.

 1. U suradnji s Resorom za prosvjetu ustrojiti sustav za praćenje djece s teškoćama u razvoju od predškolskog do srednjoškolskog obrazovanja.

Rok : proljeće 2010/2011. godine.

 1. Poticati volonterski rad kao nadopunu profesionalnom timu u radu s djecom s teškoćama u razvoju.

Rok : školska godina 2010/2011.

 1. Zalaganje za prilagodbu postojećih objekata predškolskog i školskog obrazovanja potrebama djece s invaliditetom.

Rok : trajno

 1. Organizirati i provoditi edukacije roditelja, odgajatelja i učitelja o osnovnim potrebama djece s teškoćama u razvoju, u suradnji sa znanstvenim institucijama.

Rok : jesen 2010. godine.

 1. Zauzimanje da tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti i druga državna tijela, tijela lokalne i područne samouprave na primjerenom mjestu imaju na 49 zaposlenih i jednu osobu s invaliditetom u stalnom radnom odnosu, a sami svojim primjerom zapošljavanje potaknuti i druge da to urade.

Rok : trajno

 1. U suradnji sa Gradom Metkovićem, i Dubrovačko – Neretvanskom županijom otvorit suvenirnicu na lokalitetu antičke Narone, te na poslovima distribucije zaposliti najmanje dvije osobe s invaliditetom.

Rok : ljeto 2010. godine.

 1. U suradnji sa Gradom Metkovićem i Likovnom akademijom Široki Brijeg BiH, odnosno akademskim kiparom gosp. Nikola Vučković pokrenuti radionicu za izradu suvenira s lokaliteta Narone, te uz članove angažirati i volontere Udruge.

Rok : ljeto 2011. godine.

 1. U suradnji s Gradom Metkovićem i Opuzenom raditi na uklanjanju arhitektonskih barijera i time dovesti do povećanja mobilnosti osoba s invaliditetom.

Rok : trajno

 1. Pokrenuti akciju „Prijevoz osoba s invaliditetom u Dolini Neretve“ kako bi se priskrbila sredstva za nabavku još jednog kombi vozila i ugradnjom dizala za invalidska kolica, osigurati nesmetan prijevoz osoba s najtežim invaliditetom do domova zdravlja, Udruga i rehabilitacijskih centara.

Rok : školska godina 2010/2011

 1. Insistirati na ugradnji dizala u osnovne škole u Opuzenu i Pločama i srednje škole u Metkoviću, Opuzenu u Pločama.

Rok : 2010-2011. godine.

 1. Organizirati i voditi raspravu po Gradskim kotarevima o stanju i položaju osoba s invaliditetom.

Rok : proljeće 2010. godine.

 1. Udruga će osigurati prostor za oglašavanje o aktivnostima svojih članova.

Rok : jesen 2010. godine.

 1. Pokušati dogovoriti sa lokalnim Radio Postajama Radio – Delta i Radio Ploče, koji se slušaju na području našeg djelovanja, uspostava stalne tjedne ili 15 dnevne emisije koja bi se bavila problemima osoba s invaliditetom.

Rok : proljeće 2010. godine.

Navedene radnje su planirane za 2010 godinu, ali ćemo njihovo ispunjenje nastaviti i u 2011 godini, te neke od radnji provoditi trajno.

PREDSJEDNIK UOSI „PRIJATELJ“ METKOVIĆ

Ante Puljević