Prijave potreba za osobnim asistentom

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je poziv udrugama osoba s invaliditetom da prijave potencijalne nove korisnike usluge osobne asistencije.

Sukladno tome Udruga osoba s invaliditetom „Prijatelj“ Metković poziva osobe s invaliditetom od 18-65 godina, koji mogu, ali ne moraju biti članovi udruge dase jave, ukoliko imaju potrebu za osobnim asistentom ili poznaju nekoga tko ima istu potrebu.

Informacije koje uvjete treba zadovoljiti korisnik da bi dobio osobnog asistenta možete zatražiti u Udruzi na mail adresu uosi.prijatelj@gmail.com ili na telefon 020/680-090.