POZIV NA IZBORNU SKUPŠTINU SVIM ČLANOVIMA UDRUGE ,,PRIJATELJ”

Na temelju članka 32. Statuta Udruge osoba s invaliditetom „PRIJATELJ“ Metković Predsjedništvo je na sastanku održanom 26.02.2015.g odlučilo sazvati

IZBORNU SKUPŠTINU

Pozivamo Vas na sudjelovanje u radu Izborne Skupštine Udruge osoba s invaliditetom „PRIJATELJ“ Metković koja će se održati 25. travnja 2015.g. s početkom u 10 sati u prostorijama Udruge Ante Starčevića 20 sljedećim

DNEVNIM REDOM :

1. Pozdrav sudionicima Skupštine od predsjednika UOSI “PRIJATELJ“ Metković i početak rada
2. Usvajanje predloženog Dnevnog reda Izborne Skupštine
3. Izbor rada tijela Skupštine :
– radno predsjedništvo – tri člana
– zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika
– verifikacijsko povjerenstvo – tri člana
– izborno povjerenstvo – tri člana
Usvajanje Poslovnika o radu Izborne Skupštine
4. Izvješće verifikacijskog povjerenstva – utvrđivanje broja prisutnih delegata
5. Izvješće Predsjednika UOSI – a o dosadašnjem rad
6. Izvješće o financijskom stanju UOSI – a u 2014. godini
7. Izvješće Nadzornog odbora
8. Usvajanje podnijetih izvješća
9. Izmjene i dopune statuta UOSI
10. Predstavljanje liste kandidata za predsjednika
11. Predstavljanje kandidata za Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Stegovnu komisiju
12. Izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima glasovanja
13. Potvrđivanje izbornih kandidata – Izbor predsjednika / ce, Predsjedništva, Nadzornog odbora i Suda časti
14. Donošenje Odluke o ovlaštenju osobe za zastupanje
15. Riječ novoizabranog predsjednika / ce UOSIM – a
16. Prijedlog programa rada UOSIM – a za period 2015-2019
17. Riječ gostiju
18. Zaključivanje rada Skupštine

VAŽNO :

Radni materijali uručit će Vam se neposredno pred Skupštinu.
Kandidati za Predsjednika Udruge dužni su dostaviti kandidaturu sa životopisom u prostorije Udruge poštom ili osobno .

Nakon završetka Skupštine druženje.
Očekujemo Vas i Vaš doprinos ovom skupu, s radošću i poštovanjem.

PREDSJEDNIK UDRUGE
Ante Puljević