Povodom međunarodnog dana djece organizirana kreativna radionica i igraonica

Temelj za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade surađujući i odrastaju sa spoznajom o međuovisnosti svih živih bića. Svi smo mi ljudska bića. Slični smo, ali svatko od nas je jedinstven.

Djeca imaju pravo na život i razvoj u svim vidovima života, uključivši tjelesni, emotivni, psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni.
Pri donošenju svih odluka ili izvršenju postupaka koji utječu na dijete, ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta. To se odnosi kako na odluke koje donose vladina, upravna ili zakonodavna tijela, tako i na odluke koje donosi obitelj.

Djeci se mora omogućiti da aktivno sudjeluju u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Ona imaju pravo izreći svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir.

Uživajmo u sličnostima, ali i prihvaćajmo i poštujmo različitosti!!!

Današnja kreativna radionica i igraonica bila je podijeljena u tri djela:

  1. ČITAJ MI
    logoped iz UOSI Prijatelj kroz zanimljive čitanke i igre poticala je razvoj govora i mašte kod djece,
  2. POMOZI MI DA RASTEM
    volonteri i kreativni edukatori zanimljivim aktivnostima zabavljali su djecu,
  3. IGRAJ SE SA MNOM 
    radni terapeut provodio je motoričke aktivnosti, zaboravljene igre, memory, zagonetke, i sl.

Tekst: Danijela Raič / Foto: Nikša Margeta