Potpisani ugovori za inovativno zapošljavanje

Danas su potpisani Ugovori o sufinanciranju programa za inovativno zapošljavanje osoba s invaliditetom s Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom  i to za Udrugu osoba s invaliditetom Prijatelj Metković i Prijateljicu socijalnu zadrugu. Udruzi osoba s invaliditetom Prijatelj su dodijeljena sredstva u iznosu 85.564,00 kuna i to za nabavku i ugradnju novih tehnologija i opreme u svrhu inovativnog zapošljavanja osoba s invaliditetom. Prijateljici socijalnoj zadruzi su dodijeljena sredstva u iznosu 174.712,48 kuna također za nabavku i ugradnju novih tehnologija i opreme u svrhu inovativnog zapošljavanja osoba s invaliditetom. Osim transparentnog trošenja odobrenih sredstava Udruga se sukladno Ugovoru o sufinanciranju obvezala idućih 24 mjeseca neprekidno imati zaposleno 7 osoba s invaliditetom koje moraju biti upisane u očevidnik, dok Prijateljica socijalna zadruga u idućih 24 mjeseca neprekidno mora imati zaposleno 5 osoba s invaliditetom.