Potpisan ugovor za projekt Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je 2.  Odluku o financiranju za narednu grupu projekata koji su uspješno prošli sve faze procesa dodjele u okviru otvorenog trajnog Poziva  ”Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom”  UP.02.2.2.02.  u sklopu Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020., Europski socijalni fond

Ukupna raspoloživa vrijednost financijske omotnice u okviru ovog Poziva iznosi 115.000.000,00 kn. 
Druga Odluka o financiranju odnosi se na drugu grupu od 18 projekata od ukupne vrijednosti od 26.683.769,27 kn, te se i nadalje planira donošenje financijskih odluka do kraja mjeseca ožujka 2017. Udruzi osoba s invaliditetom Prijatelj odobrena su sredstva za 17 osobnih asistenata s kojima će se sklopiti ugovr na dvije godine. Također, u sklopu ove Odluke odobren je i projekt Ucdpdn Leptirići kojima su odobrena sredstva za 5 osobnih asistenata.