Posjeta u Udruzi Prijatelj

Jutros su nas posjetili organizatori Ribarske večeri održane 18.07 u Blacama. Uručili su nam nesebičnu donaciju. Ovim putem se od sveg srca zahvaljujemo svima koji su sudjelovali. 

posjeta1