Poplavljena i suvenirnica Udruge u Vidu

Da su i osobe s invaliditetom ravnopravni građani ovih dana nam je pokazala prelijepa i okrutna rijeka Neretva. Plaveći sve oko sebe i pokazujući svoju ljutnju prema nerazumnom čovjeku, poplavila je i našu suvenirnicu smještenu na parkiralištu u Vidu.

Inače da posjetimo suvenirnicu smo otvorili zahvaljujući odobrenim sredstvima Ministarstva turizma Republike Hrvatske u ljeto ove godine i u njoj zapošljavamo jednu djevojku osobu s invaliditetom. Ima li štete i koliko znat ćemo kad se voda povuče.