PONIŠTEN NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI

Na ovim stranicama 1. 10. 2015. objavili smo natječaj za radna mjesta pomoćnika u nastavi za osam korisnika i to preko mjere HZZ-a „Mladi za mlade“- pomagači u nastavi. Ciljane skupine našeg natječaja bile su:

“Mlade osobe do 29 godina sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četverogodišnjem trajanju ili sa završenim prvim stupnjem visokoškolskog obrazovanja:

  1. Osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi:
    – prijavljeni u evidenciju nezaposlenih
  2. Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četverogodišnjem trajanju
    – prijavljeni u evidenciju 24 mjeseca”

jer su za navedene skupine osigurana sredstva u punom iznosu.

Dogovorom županije Dubrovačko neretvanske i Grada Metkovića odlučeno je da će oni sufinancirati 50% plaća pomoćnika, te se kao ciljana skupina mogu uvrstiti i:

 “3. Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četverogodišnjem trajanju ili sa završenim prvim stupnjem visokoškolskog obrazovanja bez obzira na radni staž
– prijavljeni u evidenciju”

Kako u ovom slučaju udruga nije potrebna kao partner mi smo odustali od samog natječaja. Ponovni natječaj će raspisati škole direktno zainteresirane za zapošljavanje pomoćnika u nastavi.