Okrugli stol na temu ‘Rasprava o pravilniku za pomoćnike u nastavi’

Udruga osoba s invaliditetom Prijatelj u suradnji s Ministarstvom znanosti obrazovanja i športa organizira okrugli stol na temu ‘Rasprava o pravilniku za pomoćnike u nastavi‘, koji će se održati u Gradskom kulturnom središtu Metković u četvrtak, 12. siječnja, sa početkom u 10 sati.

Gosti Okruglog stola su Vera Šutalo, načelnica Sektora za zajedničke poslove i programe, Marijana Gojčeta, voditeljica Službe za manjine i učenike s teškoćama u razvoju, te Katarina Željeznjak, savjetnica u Službi za manjine i učenike s teškoćama u razvoja, sve iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Tim povodom UOSI Prijatelj poziva predstavnike lokalnih i regionalnih uprava zaduženih za sektor obrazovanja, predstavnike obrazovnih ustanova sa područja Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, predstavnike udruga koje skrbe za djecu s teškoćama u razvoju kao i roditelje djece s teškoćama u razvoju da iskoriste priliku te u direktnom kontaktu sa najupućenijim osobama u ovu problematiku upoznaju se sa odredbama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi te svojim primjedbama doprinesu da Pravilnik bude što primjereniji problematici učenika s teškoćama u učenju.