Održana redovna skupština Udruge osoba s invaliditetom Prijatelj Metković

02. prosinca 2016., u prostorijama Udruga osoba s invaliditetom “Prijatelj” Metković, održana je redovna skupština udruge. Na skupštini je jednoglasno usvojen Financijski plan za 2017. godinu kao i plana rada za 2017. godinu. Financijskim planom očekuju se prihodi u iznosu od 2.271.933,00 Kn i rashodi od 2.168.083,00 Kn. Višak prihoda je namijenjen za provođenje projektnih aktivnosti u 2018. godini. U slučaju većih odstupanja od Financijskog plana za 2017.g. Skupštini će se predložiti izmjene i dopune financijskog plana.

PLAN RADA UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM PRIJATELJ ZA 2017. GODINU

ČLANSTVO

 • poticanje aktivnijeg uključivanja članstva u rad Udruge
 • uključivanje novih članova u Udrugu
 • poticati druženje članova kroz prijavu na različite natječaje, organizaciju različitih društvenih događanja i slične aktivnosti
 • prezentiranje aktivnosti i projekata udruga putem web stranice Udruge
 • održavanje sjednica Predsjedništva
 • održavanje 1 sjednice Nadzornog odbora
 • održavanje redovne Skupštine
 • prema potrebama sazivanje i izvanrednih sjednica tijela Udruge

PROJEKTI

 • nastavak provedbe započetih projekata i programa
 • javiti se na sve natječaje koje objavi grad Metković,Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija
 • praćenje svih nacionalnih i međunarodnih natječaja na koje Udruga može prijaviti projekt
 • praćenje svih natječaja gospodarskih i drugih subjekata na koje Udruga može prijaviti projekt i na iste se prijaviti.
 • u suradnji sa obrazovnim ustanovama u dolini Neretve jačati volonterstvo
 • uspostavljanje suradnje sa svim razinama vlasti, znanstvenim i socijalnim ustanovama u razvijanju novih projekata od interesa za osobe s invaliditetom

SENZIBILIZACIJA I PODIZANJE JAVNE SVIJESTI

 • podizanje građanske i stručne svijesti o potrebama i pravima osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju
 • zagovaranje uklanjanja arhitektonskih i svih ostalih ograničenja u lokalnoj i regionalnoj zajednici

VIDLJIVOST I PROMIDŽBA

 • kontinuirano surađivati s medijima kako bi se prezentirale potrebe i problemi osoba s invalidtetom i udruga osoba s invaliditetom
 • redovito ažuriranje web stranice Udruge

POMOĆ OSOBAMA S INVALIDITETOM

 • putem socijalne zadruge „Prijateljica“ kad god se stvore uvjeti raditi na zapošljavanju osoba s invaliditetom i marginaliziranih skupina
 • putem Zaklade „Neretvansko srce“ kontinuirano financijski pomagati osobama s invaliditetom i ostalim marginaliziranim skupinama
 • motiviranje poslovnog sektora za doniranje kako bi se financijskom pomoći obuhvatili što veći broj osoba

FINANCIRANJE

 • osiguravanje sredstava za dijelom osnovnu djelatnost, zapošljavanje i nove programe putem raspisanih natječaja i apliciranja na iste, te odobrenom gospodarskom djelatnošću.