Održana redovna izborna Skuština Udruge osoba s invaliditetom Prijatelj Metković

Danas je u prostorijama Udruge održana redovna izborna Skupština. Nakon uvodnog pozdrava i usvajanja Dnevnog reda prišlo se izboru radnih tijela Skupštine. Nakon Izvješća verifikacijske komisije o nazočnosti članova i izvještaja da se Skupština može nastavi jer je nazočan dovoljan broj članova za donositi odluke izvršni direktor je pročitao Izvještaj o radu i Financijski za 2018 godinu. Nakon toga predsjednik Ante Puljević se osvrnuo na proteklo mandatno razdoblje os četiri godine. Sva izvješća su jednoglasno usvojena. Kako je ovo redovna izborna Skupština po točki 8. dnevnog reda razriješena su tijela Udruga radi isteka mandata. Za ista mjesta nije bilo nove kandidature, osim aktualnog predsjednika Ante Puljevića i izvršnog direktora Nikole Popovca.  Nakon predstavljanja oboma kandidatima je jednoglasno produžen mandat na slijedeće 4 godine. Na prijedlog predsjednika u Predsjedništvo su jednoglasno izabrani David Buljubašić, Danijela Raič, Milka Kuran i Željko Komazin. U nadzorni odbor izabrani su Vatroslav Vugdelija, Marina Mustapić i Stanka Martinac.

Nakon Skupštine predsjednik pozvao nazočne na prigodan domjenak.