Održana izborna Skupština Udruge Prijatelj

Danas je u prostorijama Sportske dvorane Metković održana Izborna Skupština Udruge osoba s invaliditetom Prijatelj. Skupštini je nazočilo 32 člana Udruge, te gosti dogradonačelnik Grada Metkovića gosp. Mate Mustapić, te predstavnica medija  gđica Ivana Ilić. Skupština je započela uvodnim pozdravom predsjednika Ante Puljevića, te odavanjem počasti minutom šutnje za naše preminule članove nakon čega se prišlo usvajanju predloženog Dnevnog reda, te izboru radnih tijela Skupštine i utvđivanju broja prisutnih delegata. Predsjenik Udruge je podnio izvješće o radu između Skupština, te financijsko izvješće za 2010. godinu:

 • Nastavili smo i poboljšali učlanjivanje osoba s invaliditetom s našeg područja djelovanja i sada možemo reći da se broj članova ustalio na 200 do 210. Naša udruga danas ima 202 članova.
 • U naše kombi vozilo ugradili smo podiznu rampu za ukrcaj kolica, pa smo na taj način olakšali ukrcaj naših članova. Cijelu proteklu godinu organizirali smo prijevoz naše članice Ivane Nikolac iz Sarić Struge do Doma zdravlja u Metkoviću na rehabilitaciju i to tri puta tjedno.
 • Odlukom predsjedništva Udruge u više navrata smo dodijelili jednokratne novčane pomoći potrebitim osobama našim članovima.
 • Nastavili i smo sa akcijom „NERTVANSKO SRCE” u kojoj smo napravili nekoliko prodajnih akcija slika koje su nam donirali slikari iz Dubrovačko – Neretvanske i Hercegovačko – Neretvanske županije.
 • Nabavili smo skalamobil za našu članicu, a u cilju lakšeg kretanja i povećanja mobilnosti.
 • U prostoru koji nam je dodijelio na korištenje Grad Metković i na čemu zahvaljujemo, ojačali smo radionicu, koja je i do sada davala vrlo dobre rezultate. U radionici smo pored tri djelatnika od prije zaposlena i to osobe s invaliditetom, u 2010. godini zahvaljujući projektima i programima Vlade RH zaposlili još sedam osoba koje svojim radom unapređuju proizvodnju suvenira i svijeća po kojima smo prepoznatljivi u Gradu i regiji.
 • Pored ovih deset djelatnika zapošljavamo ješ dvije djelatnice na administrativnim i poslovima prodaje, te dvanaest osobnih asistenata. U sklopu projekta Vlade RH, a u suradnji sa HZZZ Metković i Gradom Metkovićem, nazvanim JAVNI RADOVI zaposlili smo još sedam djelatnika i to na poslovima asistenata u radionici i na poslovima prodaje. Trenutno zapošljavamo 31 osobu. Budući da sva ova zaposlenja ovise o odobrenim projektima kojima se ne zna sudbina odučili smo se aktivnije uključiti na tržište rada i iskoristiti mogućnosti, te smo pokrenuli incijativu za osnivanje ZADRUGE OSOBA S INVALIDITETOM i taj postupak se nalazi u završnoj fazi.
 • U našoj radionici već radi poveća grupa volonter a koji nam izvanredno dobro dođu u vršnim radnim opterećenjima.
 • Suradnja s državnim, županijskim i lokalnim institucijama je više nego dobra i usklađena je s mogućnostima, a što se ogleda u broju i kvalitetti odobrenih programa i projekata, te gradom Metkovićem, a uz veliku potporu gradonačelnika i županice gospođe Mire Buconić osnovali smo novu Udrugu «OTAC ANTE GARBIĆ» koja je od Grada Metkovića dobila potporu i pokrenula program USLUGA TUĐE NJEGE I POMOĆI U KUĆI, a po programu Ministarstva obitelji, međugeneracijske solidarnosti.
 • Ponovno smo se natjecali na natječaju u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti s projektom «OSOBNI ASISTENT» i dobili sredstva za dvanaest asistenata 485.609,00 kn. Kad je u pitanju ovaj projekt moramo naglasiti da smo se kod provođenja dosta stabilizirali i sada imamo puno manje problema nego prije.Moramo naglasiti da nam je korisnik u ovom projektu gospodin Petar Jelavić umro i da smo zahvaljujući MOBMS na njegovo mjesto uključili Željka Komazina. Isto tako projekt je na vlastiti zahtjev napustio gospodin Ivan Medak i da smo na njegovo mjesto uključili gospođu Anu Crnčević.
 • Konkurirali smo u MZSS sa projektom «OSNOVNA DJELATNOST” i dobili 150.000,00 kuna za izvođenje projekta i zapošljavanje tri osobe s invaliditetom.
 • Projekt “UPALIMO MALO SVJETLO DA NE BI PROKLINJALI TAMU” prijavili smo na
  natječaj u Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, te nam je odobreno 145.380,00 kuna za pokriće troškova. Projekt smo izvodili u suradnji s Mrežom udruga osoba s invaliditetom Dalmacije i to u dvadeset gradova i općina. U humanitarnom dijelu prodajući svijeće zaradili smo 85.500,00 kuna, te ih prilikom posjeta donirali gradonačelniku grada Vukovara, a za sufinanciranje pet radnih asistenata u nastavi za pet učenika s teškoćama u razvoju i načelniku općine Škabrnja za djevojku stradalu u minskom polju. Donacije smo obavili preko zaklade Kap za Slap.
 • Projektom “ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM” natjecali smo se u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Odobren nam je iznos od 168.000,00 kn, a zaposlili smo tri osobe s invaliditetom i to na poslovima u radionici i suvenirnici. Sva zapošljavanja vršimo preko HZZZ podružnica Metković.
 • U Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi natjecali smo se s programom „INTENZIVNIJE UKLJUČIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM NA TRŽIŠTE RADA” i odobreno nam je 516 .450 kuna za nabavku opreme i zapošljavanje četiri osobe.Od opreme smo nabavili osam računala za edukaciju pa smo potom otvorili i Internet klub. Nabavili smo i novu peć za glinu te sad možemo intenzivnije izrađivati predmete od gline. Sada imamo dvije peći.
 • Natjecali smo se sa i na međunarodnim natječajima IPA projekt za zapošljavanje, ali nismo prihvaćeni-bili smo na čekanju, iako je naš projekt ocijenjen prihvatljivim
 • Dobili smo donaciju od 20.000 Eura od Nizozemske fondacije CNF za nabavku stroja za izradu uložaka za lampione i pola od toga uplatili „ELJUGI” Makarska kao predujam za izradu stroja.
 • Sudjelovali smo na mnogim manifestacijama u okviru naše županije i stekli respektabilan nivo uvažavanja među Udrugama.
 • Provodili smo stalne prodajne akcije i na tako ostvarena sredstva dijelili kao humanitarne donacije potrebitim članovima Udruge, a jedno vrijeme i sami plaćali dva asistenta za dvije potrebite osobe.
 • Poticali smo i razvijali društvene aktivnosti članova Udruge, prvenstveno osoba s invaliditetom: susrete i druženja, obilježavanja prigodnih svečanosti, predavanja, izložbe, rad u radionici.
 • Razvijati informativnu i propagandnu djelatnost, prezentacije rada Udruge preko javnih glasila (Web stranica i izdavanje drugog, ali nažalost ne i planiranog trećeg broja glasila Udruge «PRIJATELJ»), nadamo se da nećemo stati na ova dva. Konačno je aktivna i naša web stranica www.uosim.hr

Pročitano je i izvješće Nadzornog odbora, a sva tri izvješća su jednoglasno prihvaćena.

Točka 10. ove Skupštine je bila „Predstavljanje liste kandidata za predsjednika“. Kako do Skupštine nije bila dostavljena niti jedna kandidatura za predsjednika, a Udruga ne može pravno funkcionirati bez istog, „stari“ predsjednik gosp. Ante Puljević je službeno predao svoju kanditaturu za predsjednika Udruge za novo mandantno razdoblje od 4 godine koja je i jednoglasno prihvačena. Predsjednik je iznio prijedlog programa rada za naredni period te je naveo da će

 • Udruga osoba s invaliditetom Metković, nadalje Udruga u suradnji s tijelima
  državne uprave i lokalne samouprave kontinuirano će i aktivno sudjelovati prigodom
  uključivanja osoba s invaliditetom u životu lokalne zajednice, poštujući pri tome pravo na izbor osoba s invaliditetom.
 • Prilikom izrade slijedećeg proračuna, tj. Proračuna za 2012. godinu pokušati
  predložiti i izboriti se na Gradskom vijeću da u proračun uđe financijska potpora osobama s najtežim invaliditetom. Ako potporu mogu dobiti studenti i novorođenčad, zašto ti ne bi mogli i najteži invalidi.
 • Predložiti Gradonačelniku da sa nadležnim službama razmotre Strategiju
  jedinstvene politike za osobe s invaliditetom, koju smo izradili te daje nakon razmatranja upute Gradskim vijećima na razmatranje i usvajanje. Ova strategija je sukladna Nacionalnoj strategiji, a koju je 2007.g. donijela vlada Republike Hrvatske, Sukladno strategiji Gradska vijeća bi imenovala i Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, a i obavezna je. Strah nas je da na nekom od natječaja jedno od pravila ne bude i usvojena Strategija kao uvjet za prihvačanje projekta.
 • U suradnji sa Resorom socijalne skrbi i zdravstvene zaštite, Centrom za skrb
  uspostaviti stalno savjetovalište za osobe s invaliditetom.
 • Poticati volonterski rad kao nadopunu profesionalnom timu u radu s djecom s
  teškoćama u razvoju.
 • Zalaganje za prilagodbu postojećih objekata predškolskog i školskog obrazovanja
  potrebama djece s invaliditetom.
 • Zauzimanje da tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti i druga državna tijela, tijela lokalne i područne samouprave na primjerenom mjestu imaju na 49 zaposlenih i jednu osobu s invaliditetom u stalnom radnom odnosu, a sami svojim primjerom zapošljavanje potaknuti i druge da to urade.
 • U suradnji sa obitelji pok Tomislava Zubčića Zupe organizirati i provoditi likovnu
  koloniju nazvanu „Likovna kolonija Tomislav Zupčić Zupa” čije će prihod biti usmjeren u humanitarne svrhe.
 • U suradnji s Gradom Metkovićem i Opuzenom raditi na uklanjanju arhitektonskih
  barijere i time dovesti do povećanja mobilnosti osoba s invaliditetom,a što smo u suradnji sa gradom Metkovićem u Metkoviću i napravili do razine od 70 %.
 • Pokrenuti akciju «Prijevoz osoba s invaliditetom u dolini Neretve» kako bi se
  priskrbila sredstva za nabavku još jednog kombi vozila i ugradnjom dizala za invalidska kolica, osigurao nesmetan prijevoz osoba s najtežim invaliditetom do Domova zdravlja, Udruga i rehabilitacijskih centara.
 • Insistirati na ugradnji dizala u osnovne škole u Opuzenu i Pločama i srednje škole
  u Metkoviću, Opuzenu i Pločama.
 • Pokušati dogovoriti sa lokalnim Radio postajama Radio – Delta i Radio Ploče, koji se slušaju na području našeg djelovanja, uspostavu stalne tjedne ili 15 dnevne emisije koja bi se bavila problemima osoba s invaliditetom.
 • Projekti naše Udruge koje provodimo, a koji su nam odobreni uz nemalo lobiranje našeg gradonačelnika i saborskog zastupnika Stipe Gabrića, su naša najveća preokupacija, pa da ih nabrojimo:

-„OSOBNI ASISTENT”projekt koji nam je i ove godine odobren od strane MOBMS-i u kojem smo dobili dvanaest asistenata za dvanaest korisnika, a odobrena sredstva su u visini od 574.000 kuna.

-„UPALIMO MALO SVJETLO DANE BI PROKLINJALI TAMU” je projekt koji smo poslali na natječaj već sedmi put i očekujemo da će i ove godine biti odobren.Budući da smo planirali provesti ga u stotinu sredina i upaliti 170.000 svijeća,sredstva koja samostalno možemo dobiti od MOBMS-a su 150.000 kuna ,a što nam nije dostatno za provesti projekt. Zbog toga,zbog malih sredstava obratili smo se Udruzi veterana IV .gardijske brigade i oni su pristali da nam budu partner u ovom projektu.Pokrovitelj ovog projekta je gospođa premijerka Jadranka Kosor.

-„ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM „je projekt koji ćemo i ove godine kandidirati u MZSS i kroz koji namjeravamo zaposliti pet-šest osoba s invaliditetom na poslovima obuke za rad s glinom ,gipsom i parafinom.

-„INTENZIVNIJE UKLJUČIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM NA TRŽIŠTE RADA „je trogodišnji program koji nam je odobren od strane MZSS i u kojem zapošljavamo četiri radnika na poslovima edukacije.

-JEDNOKRATNA POMOĆ” su projekt na koja ćemo se natjecati u narednom periodu u MZSS

-„RECIKLAŽA LAMPIONA I OSTALOG PLASTIČNOG OTPADA” je program koji smo poslali u Ministarstvo zaštite okoliša i čije rezultate očekujemo u naredni mjesec dana

-„JAČANJE KAPACITETA UDRUGA” je projekt koji nam je odbijen u INSTITUTU DEMOKRACIJE -IDEMO, ali ćemo se ponovno natjecati u svibnju,pa ako opet ne prođemo onda ćemo sve ponoviti u rujnu.

-Nažalost Vlada Republike Hrvatske ove godine nije u mogućnosti financirati OSNOVNU DJELATNOST pa su tri naša djelatnika prisiljena privremeno otići u evidenciju HZZZ,ali se nadamo samo na kratko.

-Ovih dana naša Udruga „PRIJATELJ” dobila je društvo u vidu zadruge koju smo registrirali na Trgovačkom sudu u Dubrovniku i koja je dobila naziv „PRIJATELJICA-socijalna zadruga”. Cilj osnivanja zadruge je dugoročnije zapošljavanje osoba s invaliditetom i uključivanje na tržište rada.

-Pored ovih aktivnosti Udruga će jačati suradnju sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i sa Centrom za socijalnu skrb,te koristiti njihove arhivske podatke za uspostavljanje kontakta sa poslodavcima,osobama s invaliditetom i članovima njihove obitelji.

Skupština je jednoglasno dala povjerenje predsjedniku i predsjedništvu Udruge, a Puljević je na kraju istaknuo odličnu suradnju s državnim, županijskim i gradskom institucijama te različitim udrugama, kako u gradu tako i šire. Također je najavio kako će se i u narednom razdoblju nastaviti provoditi započeti projekti, ali će se intenzivno raditi i na ostvarenju novih.

Na kraju se nazočnima kratkim govorom ohrabrenja obratio dogradonačelnik gosp. Mato Mustapić. Nakon Skupštine u prostorijama Udruge održan je prigodni domjenak koji je pripremila naša Katica Martinac.