ODRŽAN SASTANAK SA OSOBNIM ASISTENTIMA I KORISNICIMA

Jučer je u prostorijama Udruge ”Prijatelj” održan sastanak sa osobnim asistentima te korisnicima usluge asistencije. Na sastanku je rečeno da je Poziv za program ” Osobni asistent ” izašao 03.01.2013 godine, a trajat će do 02.02.2013. Novost je da ovaj projekt postaje trogodišnji te se od sada zove program, a u periodu od 2013 – 2015 će biti financiran u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću. Također je napomenuto da se novi korisnik može prijaviti isključivo pod uvjetom da ulazi u kvotu korisnika odobrenih u 2012. godini.
.