Odobren projekt ASUSOS – Aktivno Socijalno Uključivanje Socijalno Osjetljivih Skupina

Udruga osoba s invaliditetom Prijatelj se krajem lipnja javila na Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2019. godinu koji se financiraju s pozicija Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Prije par dana dobili smo obavijest da je projekt ASUSOSAktivno Socijalno Uključivanje Socijalno Osjetljivih Skupina odobren s iznosom od 68.000,00 kuna.

Cilj Natječaja je bio financijska potpora aktivnostima iz područja socijalne skrbi za koje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku tijekom 2019. nije planiralo ni raspisalo natječaje.

U skladu s ovim Natječajem, prijave za dodjelu jednokratne financijske podrške su bile za slijedeća prioritetna područja:

  1. Unapređenje i razvoj socijalnih usluga u svrhu socijalne uključenosti socijalno osjetljivih skupina,
  2. Organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično namijenjenih socijalno osjetljivim skupinama.

Cilj projekta je provoditi aktivnosti koje su vezane za razvoj i unapređenje socijalnih usluga u zajednici, a koje doprinose zaposlenosti socijalno osjetljivih skupina. Navedeno se odnosi na potporu u nastavka zapošljavanja 3 osobe, te na organiziranje različitih radionica i edukacija na mjestima izrade suvenira od različitih materijala (gips, glina, drvo, tekstil i parafin). Kako bi se povećala zaposlenost socijalno osjetljivih skupina, potrebno je razviti nove i poboljšati i unaprijediti postojeće oblike socijalnih usluga i aktivnosti u zajednici. Kroz provedbu projekta navedene skupine će steći dodatna znanja i vještine te će kroz psihološko osnaživanje i edukacije/radionice ojačati motivaciju za sudjelovanje u aktivnostima zajednice.

Ostali ciljevi projekta su:

  • osigurati financijsku neovisnost kroz zapošljavanje 3 osobe;
  • unaprijediti i poboljšati kvalitetu života osobama s invaliditetom kroz edukacije i radionice;
  • da se sudionici edukacija/radionica osposobe te nakon stečenih uvjeta na tržištu rada sukladno potrebama i vlastitim mogućnostima u konačnici i zaposle;
  • jačati samopouzdanje te razvijati dodatna znanja i vještine socijalno osjetljivim skupinama;
  • kroz primjere dobre prakse podići razinu svijesti i znanja poslodavaca o mogućnostima i prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom;
  • promovirati radne sposobnosti OSI kroz izložbe i prodaje suvenira (Božić, Uskrs, Svi Sveti, različite manifestacije…) te kroz ostale promotivne aktivnosti Udruge.