Odobren program “Prevencija institucionalizacije djece i mladih, te edukacijsko rehabilitacijske aktivnosti za mlađe osobe s invalidietom”

U Zagrebu je potpisan ugovor s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za odobrene projekte kroz Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2017. do 2020. godine. Našoj udruzi je odobren iznos od 270.000,00 kuna za prvu godinu provođenja programa. Programom osiguravamo kontinuitet u edukacijama s ciljem uključivanja korisnika na tržište rada. Cilj nam je provođenjem ovog programa provesti izvaninstitucionalne oblika skrbi za osobe s invaliditetom, te kroz društvenu integraciju doprinijeti da se osobe s invaliditetom osposobe za samostalniji život. Kroz realizaciju ovog projekta senzibilizirat ćemo zajednicu, poticat ćemo i razvijati volonterske, promicat ćemo jednake mogućnosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, a kroz kreativne radionice radit ćemo na unaprjeđivanju radnih vještina i cjeloživotnom učenju osoba s invaliditetom.