Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2016. godinu

Župan Dubrovačko–neretvanske županije donio je Odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2016. godinu.

Odlukom su utvrđeni iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su prijavile svoje projekte/programe na Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2016. godinu.

Po provedenom Javnom natječaju, pristiglo je ukupno 17 prijava, od kojih je 16 zadovoljilo provjeru propisanih uvjeta, a 14 prijava je odabrano od strane Povjerenstva za  ocjenjivanje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2016. godinu za financiranje u 2016.

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja iznosila je oko sto tisuća kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se mogao prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu iznosio je tisuću kuna, najveći deset tisuća kuna. Udruge su mogle prijaviti najviše jedan projekt/program za slijedeće aktivnosti:

  • unaprjeđivanje kakvoće okoliša i popularizacija zaštite okoliša i prirode, odnosno edukacija građana, osobito mladih, u području očuvanja mora, voda, obalnog i drugih posebno vrijednih prostora
  • popularizacija očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije,
  • edukacija i promocija životnih stilova u području gospodarenja otpadom, izbjegavanje nastanka otpada, recikliranje otpada, pravilno postupanje s otpadom.

Našoj udruzi je s 9.000,00 kuna odobreno sufinanciranje projekta “I mi možemo čuvati okoliš”. Projekt „I mi možemo čuvati okoliš“ koji Udruga osoba s invaliditetom Prijatelj Metković u suradnji s Prijateljicom socijalnom zadrugom provodi već petu godinu, a usmjeren je na smanjenje štetnog utjecaj plastike od iskorištenih lampiona, a s ciljem prikupljanja i recikliranja iskorištenih lampiona u dolini Neretve. Osim naše udruge iz doline Neretve odobreni su projekti udrugama:

ORNITOLOŠKO DRUŠTVO BRKATA SJENICA – Cjelogodišnji monitoring ptica na ušću Neretve
SPORTSKO-KULTURNA UDRUGA ISPOD MOSTA – Unaprijedimo kakvoću okoliša Grada Metkovića
UDRUGA CHROBATIA – Zelena Neretva
UDRUGA ZA PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE NERETVE “BAŠTINIK” – Izrada katastra špilja i jama u dolini Neretve
UDRUGA OTAC ANTE GABRIĆ – Nešto staro za nešto novo

Odluka