Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata udruga iz zaštite okoliša za 2017.

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15), članka 35. Statuta Dubrovačko – neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije”, broj 7/09, 10/10 i 13/13) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije, KLASA: 230-01/16-01/05, URBROJ: 2117/1-01/16-01/05, Dubrovnik, od 24. veljače 2016. godine, Župan Dubrovačko- neretvanske županije donosi

ODLUKU

 o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2017. godinu

Članak 1.

 Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su prijavile svoje projekte/programe na Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2017. godinu, (KLASA: 351-01/17-01/26, URBROJ: 2117/1-01-17-01, Dubrovnik, od 01. ožujka 2017. godine.

Članak 2.

U 2017. godini će se iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije financirati provedba projekata/programa iz područja zaštite okoliša i prirode, prikazanih u tablici koja čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

 Sve poslove vezane za provođenje ove Odluke obavlja Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Članak 4.

 Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se na službenoj web stranici Dubrovačko-neretvanske županije.

KLASA: 351-01/17-01/26

URBROJ: 2117/1-01-17-23

Dubrovnik, 10. svibnja 2017. godine.

ŽUPAN

Nikola Dobroslavić

Tablica iz članka 2. ove Odluke,  KLASA: 351-01/17-01/26, URBROJ: 2117/1-01-17-23
Red.

br.

NAZIV UDRUGE NAZIV PROGRAMA ODOBRENI IZNOS STOPA SUFINANCIRANJA (OD UKUPNE VRIJEDNOSTI PROJEKTA)
1. HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA SKUP SPELEOLOGA HRVATSKE 2017. DUBROVNIK – KONAVLE 10 000 kn 21 %
2. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PUTNIKOVIĆ AKTIVAN DAN – ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODE 10 000 kn 36 %
3. ORNITOLOŠKO DRUŠTVO BRKATA SJENICA CJELOGODIŠNJI MONITORING PTICA NA UŠĆU NERETVE 9 100 kn 46,22 %
4. HRVATSKO AGROMETEOROLOŠKO DRUŠTVO AGROMETEOROLOŠKI MOZAIK ZA MLADE: MALA ŠKOLA “POŽAR NIJE ŠALA“ 9 100 kn 11,33%
5. SPORTSKO-KULTURNA UDRUGA ISPOD MOSTA UREĐENJE OKOLIŠA I PRIRODE UREĐENJEM ŠKOLSKOG CVJETNJAKA 9 100 kn 91 %
6. PLANINARSKO DRUŠTVO SV. ILIJA, OREBIĆ POUČNA STAZA SV. ILIJA, PELJEŠAC 8 700 kn 95,92 %
7. HRVATSKO BIOSPELEOLOŠKO DRUŠTVO ŽIVOT ISPOD GRADA – TAJNOVITI ŽIVOT DUBROVAČKOG PODZEMLJA 8 000 kn 72,73 %
8. UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM PRIJATELJ METKOVIĆ I MI MOŽEMO ČUVATI OKOLIŠ VOL. 2 8 000 kn 55,17 %
9. UDRUGA ZA PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE NERETVE “BAŠTINIK” KATASTAR ŠPILJA I JAMA U DOLINI NERETVE 7 000 kn 92,11 %
10. UDRUGA OTAC ANTE GABRIĆ NEŠTO STARO ZA NEŠTO NOVO 5 500 kn 36,67 %
11. UDRUGA PRIJATELJA ŽIVOTINJA BUDDY KASTRACIJA I STERILIZACIJA PASA LUTALICA PRIJE UDOMLJENJA 5 500 kn 55 %
12. PČELARSKA UDRUGA KADULJA METKOVIĆ SADIMO MEDONOSNO BILJE 5 500 kn 47,01 %
13. EKOLOŠKA UDRUGA MALA SIRENA MORSKA TRAVA – MORSKE ŠUME 5 500 kn 49,55 %
14. UDRUGA CHROBATIA UPOZNAJMO NERETVU – VODE ZAVIČAJA 5 000 kn 56,82 %
15. DEŠA DUBROVNIK LJUTA MAPA 4 000 kn 10,28 %