ODGOĐENO OBILJEŽAVANJE DANA SVJESNOSTI AUTIZMA U METKOVIĆU

Zbog danas lošeg vremena, odgađamo obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu na Trgu Kralja Tomislava. Ovom prilikom se zahvaljujemo svima koji su pomogli pri realizaciji, i svima koji su željeli sudjelovati. Predstavnici naše Udruge u suradnji sa roditeljima djece koja pate od neurorizičnog poremećaja, će posijetiti dječiji vrtić te na taj način unatoč lošem vremenu, obilježiti Dan svjesnosti o autizmu.