OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA OSOBA S INVALIDITETOM

Međunarodni dan osoba s invaliditetom, 3. prosinca dan je međunarodnog poštivanja promoviran od strane Ujedinjenih naroda od 1998. godine.

Svake godine fokus se stavlja na drugo pitanje. Hrvatska je 30. ožujka 2007. godine u sjedištu UN-a u New York-u potpisala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativni protokol uz Konvenciju te je 1. lipnja 2007. godine donijela Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju.

Time je Hrvatska bila 4. zemlja u svijetu koja je ratificirala Konvenciju, a 2. zemlja u Europi te jedina od zemalja izvan Europske unije.

Pozivamo Vas i sve naše sugrađane da 03. prosinca u 11.00 h dođu u Gradsko kulturno i sportsko središte te zajedno sa nama obilježe MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM.

Predavanje na temu osoba s invaliditetom će otvoriti :

  • Maja Bonačić (psiholog )

Na temelju vlastitog iskustva svoju priču će podijeliti :

  • Mihovil Španja (paraolimpijac)

Položaj osoba s invaliditetom u Gradu Metkoviću :

  • Željka Kraljević, (dipl. soc. radnik) CZSS Metković