Obavijest o otkazivanju Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava “Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju”

Obavijest o otkazivanju Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava “Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju” HR.2.1.10., u sklopu Europskog socijalnog fonda (ESF) Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013., koji je objavljen 27. studenog 2014.

Otkazuje se Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju“, kodnog broja HR.2.1.10  u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013., objavljen 27. studenog 2014. godine na stranicama www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/102 Natječaj je bio otvoren do 06. ožujka 2015. godine.

Opći cilj Poziva bio je povećati mogućnosti zapošljavanja skupina koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada, dok su se specifični ciljevi odnosili na dva prioritetna područja i to na pružanje podrške osobama u nepovoljnom položaju za uključivanje na tržište rada kroz povećanje njihove zapošljivosti  (Komponenta 1) odnosno na pružanje mogućnosti održivog zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada (Komponenta 2). Svi ciljevi Poziva su u skladu s ciljevima Operativnog programa, obzirom da idu u smjeru osposobljavanja odnosno povećanja zapošljivosti osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Tijekom trajanja natječaja došlo je do tri izmjene natječajne dokumentacije, pri čemu je značajna bila ona koja se odnosila na aktivnosti Komponente 2, na način da se socijalno-poduzetničke aktivnosti zadrže na uspostavi i registraciji zadruga i drugih pravnih oblika koji se bave socijalno-poduzetničkim aktivnostima te promicanju partnerstva među organizacijama koje okupljaju pripadnike ciljnih skupina, za razliku od prijašnjeg prijedloga koji je uključivao i razvoj aktivnosti odnosno djelatnosti zadruga.

Do izmjena je došlo u konzultacijama s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kao nositeljem projektnog prijedloga, a slijedom zaprimljenih upita od strane potencijalnih prijavitelja iz kojih je bilo vidljivo da značajan broj upita ide u smjeru prihvatljivosti troškova za razvoj aktivnosti odnosno djelatnosti zadruga u smislu tzv. hladnog pogona što nije bilo u skladu s ciljevima Poziva.

Međutim, unatoč Izmjenama Poziva, tijekom faze provjere prihvatljivosti aktivnosti i troškova prijedloga projekata bilo je razvidno da projektni prijedlozi u značajnijoj mjeri nisu poštivali uvjete Poziva koji su se odnosili na to da sredstva nisu smjela biti korištena za ulaganje ili širenje sadržaja komercijalnog karaktera, već su mogla biti korištena isključivo za provođenje aktivnosti čija je namjena povećati mogućnosti za zapošljavanje skupina koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada odnosno aktivnosti javnog ili socijalnog karaktera koje nemaju stvarni ili potencijalni učinak narušavanja tržišnog natjecanja.

Nastavno na navedeno, uslijed iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga i složenog procesa provjere prihvatljivosti, isti nije mogao biti dovršen u planiranom razdoblju. Sukladno propisanim pravilima o prihvatljivosti izdataka sve projektne aktivnosti u okviru predmetnog Poziva trebale bi biti u potpunosti dovršene do 31. prosinca 2016. Kako je planirano trajanje predloženih projekata najmanje 11, a najviše 12 mjeseci, krajnji rok za ugovaranje projekata bio 31. prosinca 2015.

Budući da navedeno produljenje postupka odabira predstavlja takve nepredvidive okolnosti kojima je neposredno ugroženo izvođenje planiranih aktivnosti u propisanom roku, a na koje Ministarstvo socijalne politike i mladih u fazi postupka provjere prihvatljivosti nije moglo utjecati,  donesena je odluka o otkazivanju predmetnog Poziva na dostavu projektnih prijava. Obzirom na novonastalu situaciju, ovim putem koristimo priliku da obavijestimo sve potencijalne prijavitelje kako je u okviru programskog razdoblja 2014. – 2020. u pripremi novi natječaj koji će također biti usmjeren na uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada i to u okviru Specifičnog cilja 9.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Na ovaj natječaja Udruga osoba s invaliditetom je prijavila projekt pod nazivom “Educiranje Socijalno Isključivih Skupina za poboljšanje njihovog uključivanja na tržište rada na području Dubrovačko-neretvanske” sa partnerima, regionalnom razvojnom agencijom Dunea i Humanitarnom organizacijom Deša Dubrovnik, te smo dobili 92.5 bodova od mogućih 100.