Novo zapošljavanje u UOSI Prijatelj i Prijateljici socijalnoj zadruzi

Udruga osoba s invaliditetom Prijatelj i Prijateljica socijalna zadruga prijavile su program za mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i to mjeru Javni rad.  Cilj mjere je uključiti nezaposlene osobe u program aktivacije na poslovima društveno korisnog rada, a kojeg inicira lokalna zajednica ili organizacije civilnog društva. Ciljane skupine kroz ovu mjeru su dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe. Udruzi je odobreno financiranje osobnog dohotka za 10 osoba na vremenski period od 6 mjeseci, dok je Prijateljici socijalnoj zadruzi odobreno financiranje dohotka za 4 osobe, također na vremenski period od 6 mjeseci. Kroz ove poticajne mjere uspjeli smo zaposliti 9 osoba s invaliditetom, te 5 osoba iz skupine dugotrajno nezaposlenih osoba.

U Udruzi  osoba s invaliditetom Prijatelj su trenutno ugovorom o radu zaposlene 54 osobe, dok je u Prijateljici socijalnoj zadruzi zaposleno 11 osoba.