Neurofeedback metoda

NEUROFEEDBACK METODA

Moždani valovi su temelj svega što naš mozak radi. Oni su rezultat elektromagnetskih signala koje ljudski mozak neprestalno proizvodi i mogu biti izmjereni tzv. EEG-om. EEG je mjerni instrument, on mjeri različite tipove moždanih valova koji stvaraju neku ritmičku aktivnost mozga.

Današnja tehnologija omogućava analiziranje tih valova i dijeli ih na različite raspone frekvencija koje su neurolozi svrstali u različite tipove/vrste moždane aktivnosti. Na primjer, u zdravom mozgu, moždani valovi u tzv. Delta rasponu su dominantni kad spavamo i povezani su s regulacijom sna, dok moždani valovi u tzv. Beta rasponu (band) dominiraju kad smo aktivno uključeni u izvršavanje nekog zadatka (fokusirani i koncentrirani). Najbolje je kad je mozak fleksibilan u toj regulaciji pažnje i pobuđenosti koji su neophodni  u svakoj situaciji u kojoj se nalazite (pr. fokusiranje na postavljeni zadatak, odluka da krenete na spavanje, vrijeme za relaksaciju i sl.). Mozak nekih ljudi je dosta ne fleksibilan i zapravo se „bori“ s previše visokom pobuđenosti. Takvi ljudi mogu biti jako anksiozni i agitirani. Neki se ljudi „bore“ sa smanjenom pobuđenosti. Oni pak imaju pomanjkanje pažnje, skloni su depresiji ili su potpuno nemotivirani. Kada mozak ima slabu samoregulaciju, balansiranje između stanja pobuđenosti i pažnje postaje stalna mentalna bitka.

  • Neuorofeeedback koristi snagu suvremene tehnologije kako bi uhvatio i analizirao aktivnosti moždanih valova i pretvara ih u korisne informacije o tome kako vaš mozak funkcionira. Iako je tehnologija jako sofisticirana, sam postupak neurofeedbacka je izuzetno jednostavan, bezbolan i neinvanzivan. Iskustva u radu pokazala su da gotovo 80-90% kijenata imaju poboljšanja u funkcioniranju.
  • Kod djece s ADHD nakon 20 treninga značajna je pozitivna promjena na fokusiranju na zadatak i daleko dužoj koncentraciji. Dijete koje je prije tretmana imalo maksimalno 10-15min koncentraciju i pažnju na zadatak, nakon NF-a bez problema može odraditi cijeli školski sat, a da se pri tom ne buni, ima potrebu čestog ustajanja, odbija rad, nije zainteresiran za rad, ometa druge i bude lako ometen. Promjene su vidljive ne samo u okolini (dom, škola) već  je i školski uspjeh mnogo bolji!
  • Kod djece s težim razvojnim poteškoćama kao na primjer autizam, pozitivni efekti neurofeedbacka vezani su uz poboljšanje na socijalizacijkom i emocionalnom području razvoja što dovodi do promjena u ponašanju. Kod neke djece s autizmom pojavile su se i prve vokalizacije, glasovi, čak i riječi! U 100%  slučajeva, najveća promjena je bila kod sna, ona djeca koja su se budila noću, počela su spavati cijelu noć (8-10 sati bez buđenja), a kod djece koja su se budila s nekim oblicima noćnih mora, takva su se buđenja smanjila u gotovo 80%.

Nemoguće je predvidjeti do koje mjere će neurofeedback biti koristan pojedincu.

Neurofeedback često proizvodi vrlo korisne i trajne promjene (čak do dvije godine nakon treninga), međutim, postoje slučajevi u kojima je oštećenje mozga takvo da nije moguće ispraviti stanje, ili kao što je najčešće slučaj, da se može ostvariti samo djelomično poboljšanje u funkcioniranju. Pozitivna reakcija na neurofeedback se obično očekuje nakon prvih 20 treninga, iako neki primjete poboljšanja i prije. Ukoliko ne primjetite nikakvo poboljšanje nakon 20 treninga, onda se preporučuje daljnji prekid sa treningom.