Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja 2012.

Danas su u zgradi političkih stranaka predstavnici HZZ-a predstavili Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja 2012. Ovdje Vam donosimo mogučnosti sufinanciriranja osoba s invaliditetom, dok sve ostale potpore možete vidjeti na stranici www.hzz.hr

Sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom

Ovom financijskom potporom potiče se zapošljavanje osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno integraciju na tržište, kao i osigurati ostanak u zaposlenosti osoba s invaliditetom koje su u otkaznom roku zbog krivnje poslodavca.

Ciljane skupine:

1. Nezaposlene osobe s invaliditetom prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

  • imaju potpisan Profesionalni plan zapošljavanja.

2. Zaposlene osobe koje su u otkaznom roku temeljem viška radnika ili poslovno uvjetovanog otkaza.

Visina potpore:

Razina obrazovanja sufinancirane osobe Mali, srednji i veliki poslodavac
Osobe bez zanimanja i pomoćnih zanimanja 28.122,48 kn
Osobe zanimanja stečenih po programima srednjoškolskog obrazovanja 53.178,84 kn
Osobe zanimanja stečenih po programima visokoškolskog obrazovanja 81.810,24 kn

Napomena: Osobe s invaliditetom koje su bile uključene u program obrazovanja mogu biti zaposlene uz potpore ili ponovno uključene obrazovanje, ali nakon isteka 6 mjeseci od provedenog obrazovanja. Ukoliko je obrazovanje kroz više uzastopnih modula uvjet za stjecanje određenih vještina (npr. tečaj ECDL i virtualne radionice), osobe mogu biti uključene u novi modul i prije isteka 6 mjeseci od provedenog obrazovanja.

Trajanje ugovornih obveza:

  • 12 mjeseci.