Ministar Marin Piletić u Hrvatskom saboru predstavio Prijedlog zakona o osobnoj asistenciji

U četvrtak, 30. ožujka 2023. godine na 15. sjednici Hrvatskoga sabora ministar Marin Piletić predstavio je Prijedlog zakona o osobnoj asistenciji.

Zakon o osobnoj asistenciji, koji bi na snagu trebao stupiti 1. srpnja 2023., nastavak je reforme sustava socijalne skrbi s ciljem stvaranja transparentnog, učinkovitog i pravednog sustava, koji prije svega u fokus stavlja korisnike.

Novim Zakonom planirano je povećanje korisnika usluge osobne asistencije u Republici Hrvatskoj s četiri tisuće na 14 tisuća korisnika, dok osigurana sredstva na godišnjoj razini iznose više od 155 milijuna eura, što je 7,8 puta više sredstava u odnosu na prethodna razdoblja.  Zakonom će se jasno definirati uvjeti po kojima se može pružati pojedina usluga, a osigurava se održivost usluga kontinuiranim povećanjem financijskih sredstava u Državnom proračunu.

Predloženim Zakonom utvrđuju se uvjeti za priznavanje prava na uslugu, uvjeti za zapošljavanje osobnih asistenata, komunikacijskih posrednika i videćih pratitelja te obveza njihovog obrazovanja. Uređuje se i tko može biti pružatelj usluge osobne asistencije (poslodavac) te koje uvjete isti mora ispunjavati kako bi mogao postati pružatelj socijalne usluge osobne asistencije, uređuje se i nadzor pružatelja usluga.
Prijedlogom zakona uređuje se i pružanje podrške tijekom odgojno-obrazovnog procesa koju pruža pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik učeniku s teškoćama u razvoju, a koja i nadalje ostaje u nadležnosti obrazovanja.

Također, predviđeno je i povećanje broja sati koje će korisnik usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent moći ostvariti u odnosu na dosadašnji broj sati usluge i to od 44 do 352 sata mjesečno. Odnosno, sa sadašnjih 4/8 sati na 4/8/16 sati. Povećava se i satnica za korisnike usluge koju pružaju videći pratitelj i komunikacijski posrednik.

Za 51 posto povećat će se ukupna cijena sata pružene usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent i videći pratitelj, u odnosu na prethodno razdoblje, s 54 kn na 82 kn to jest 11 eura, kao i ukupna cijena sata komunikacijskog posrednika za gluhe i gluhoslijepe, koja se kreće u iznosima od 12 do 15 eura.

Ministar Piletić najavio je i izmjene koje su predviđene do drugog čitanja Zakona o osobnoj asistenciji, pa će tako osoba čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi, a koja živi u dvočlanom kućanstvu, jedno roditeljskoj obitelji ili je roditelj samohran ili su kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom ili koja brine o osobi s invaliditetom koja je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe, a koja se zbog svog zdravstvenog stanja ne može uključiti u programe u zajednici, moći ostvariti do 20 sati tjedno, odnosno do 88 sati mjesečno usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Osoba koja živi u obitelji kojoj je bračni, izvanbračni partner roditelja njegovatelja odsutan zbog radnih obveza (vojska, pomorci itd.) može ostvariti pravo na osobnog asistenta do 10 sati tjedno, odnosno do 44 sata mjesečno. Do drugog čitanja Zakona bit će povećana i satnica korištenja usluge, od 88 do 352 sata mjesečno kroz sedam dana u tjednu.

Trenutnim Prijedlogom zakona o osobnoj asistenciji predviđena i iznimka da osoba s invaliditetom čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj, a koja živi u dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, može ostvariti uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent. Kroz drugo čitanje očekuje se povećanje satnice ostvarivanja prava na osobnog asistenta djeci osobama s invaliditetom čiji roditelji imaju status roditelja njegovatelja na 44 sata.
 
Time se brojka sa sadašnjih 570 korisnika ove usluge uz uslugu status roditelja njegovatelja gotovo dvostruko povećava na 990 potencijalnih korisnika prava.
 
Status roditelja njegovatelja dodatno će se unaprijediti Izmjenama zakona o socijalnoj skrbi, odnosno povećanjem sadašnjih naknada s četiri tisuće kuna na pet tisuća kuna, s 4,5 tisuća  kuna na šest tisuća kuna, odnosno roditeljima s dvoje ili više djece na minimalno 7 tisuća kuna. Također, u najtežim slučajevima kada dijete premine, status roditelja njegovatelja trajat će deset mjeseci od smrti djeteta.

Zakon o osobnoj asistenciji značajno će unaprijediti kvalitetu života osoba s invaliditetom omogućavajući veću samostalnost u svakodnevnom životu, ali i uključenost u društvo, kao i ravnomjerno korištenje usluge na području Republike Hrvatske.

Preuzeto s mrosp.gov.hr