MEĐUNARODNI DAN PRAVA DJETETA

Međunarodni dan djece proglašen je još 1954. i obilježava se 20. studenog, a pet godina kasnije Opća skupština UN-a usvojila je Deklaraciju o pravima djeteta. Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Deklaraciju o pravima djeteta 1959. godine, a 30 godina kasnije usvojili su i Konvenciju o pravima djeteta, čija potpisnica je i Hrvatska. Ovim danom se svake godine organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama potiču na poduzimanje konkretnijih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su djeca posebno osjetljiva skupina koja bezrezervno treba zaštitu i pažnju. Osnovna načela, odnosno vrijednosti na kojima se temelji Konvencija su:
• jednakost,
• zabrana diskriminacije,
• postupanje u najboljem interesu djeteta,
• poštivanje mišljenje djeteta u skladu s dobi i zrelošću te osiguravanje prava na život i razvoj.