Intenzivnije uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada

Uz pokroviteljstvo MINISTARSTVA ZDRAVSTA I SOCIJALNE SKRBI te partnere u realizaciji Grad Metković, Hrvatski zavod za zapošljavanje, ispostava Metković Udruga osoba s invaliditetom “PRIJATELJ” je pokrenula program “Intenzivnije uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada.

Nezaposlenost osoba s invaliditetom veliki je problem kojim se dovodi u pitanje smisao cjelokupne rehabilitacije i rehabilitacije osoba s invaliditetom. Naime, smatra se da nezaposlenost uzrokuje socijalnu izolaciju, nedostatak samopouzdanja pa i samopoštovanja nezaposlenih osoba, nemogućnost vršenja utjecaja na moguće društvene promjene, ekonomsku ovisnost o drugima (najčešće državi), a sredstva uložena u profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom time su zapravo “bačena u vjetar”.

U takvoj situaciji, kada se ulaže veliki trud u realizaciju različitih aktivnosti (primjerice aktivnosti profesionalnog usmjeravanja i profesionalnog osposobljavanja), a bez velikog izgleda da, zbog postojećih okolnosti rezultiraju zapošljavanjem i zadržavanjem zaposlenja, motivacija svih sudionika ovoga procesa (osoba s invaliditetom, njihovih obitelji, stručnih službi) razumljivo opada i time se rezultat još više dovodi u pitanje.

Stoga poduzmimo potrebne mjere i aktivnosti koje doprinose stjecanju novih vještina i povečanju potencijala osoba s invaliditetom za uključivanje na tržište rada.

Aktivnosti:

– informatičke radionice prilagođene osobama s invaliditetom,

– edukacijske radionice za rad s glinom, gipsom, parafinom.

Ukratko neke od koristi programa su:

– Bolja slika o sebi

– Bolja prilagodljivost na promjene općenito

– Veća kompetentnost u svakodnevnom životu

– Manje pobolijevanje.

Ostvarivanjem predviđenih rezultata iz ovog programa sami korisnici ostvarili bi mnoge koristi, a najvažniji da bi se od primatelja socijalnih usluga pretvorili u davatelja istih.

OČEKIVANI REZULTATI ZA KORISNIKE PROGRAMA

– Promociju zapošljavanja osoba s invaliditetom na  slobodnom tržištu rada.

– Promocija socijalnog poduzetništva kao prihvatljivog radnog organiziranja osoba s invaliditetom.

– Promociju samozapošljavanja kao jednog oblika poduzetništva.

– Podizanje razine obrazovanja iz informatičkih znanja i vještina u regiji na nivo koji je, u skladu s europskim standardima i koji može pomoći polaznicima oko zapošljavanja, te im dati osnove računalnih znanja i vještina.

– Jačanje i razvoj postojećeg partnerstva između svih dionika na regionalnom tržištu rada kroz dinamiziranje vijeća tržišta rad za osobe s invaliditetom

– Povećanje kapaciteta dionika na regionalnom tržištu rada da provedu mjere i aktivnosti.

Ako želite pogledati prezentaciju programa kliknite na slijedeći link Intenzivnije uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada