Humanitarno prodajna izložba slika za nabavku Neurofeedback uređaja

Od 30. 05. do 02.06. 2012. godine u caffe baru Čakula Udruga osoba s invaliditetom Prijatelj u suradnji s roditeljima djece sa neurorizičnim ponašanjem organizira humanitarno prodajnu izložbu slika koje su donirali umjetnici Dubrovačko neretvanske i Hercegovačko neretvanske županije. Sav prihod ostvaren ovom akcijom koristit će se za nabavku Neurofeedback uređaja koji se koristi za pomoć kod autistične djece. Ukoliko se i Vi želite uključiti u ovu akciju za ovu svrhu je u Erste&Steiermarkische banci otvoren poseban žiro račun broj:2402006-1100623710 ( s naznakom: za nabavku Neurofeedback uređaja) na koji svi ljudi dobre volje mogu uplatiti svoj doprinos ovoj humanitarnoj akciji.