Edukacija „Standardi kvalitete socijalnih usluga“

Jučer su u Splitu održane edukacije namijenjene pružateljima socijalnih usluga koji nemaju sklopljen ugovor, a žele sudjelovati u pregovorima za sklapanje ugovora s Ministarstvom socijalne politike i mladih o pružanju socijalnih usluga u mreži na kojima su sudjelovali i predstavnici Udruge osobe s invaliditetom Prijatelj Metković.

Zakonom o socijalnoj skrbi  (NN 157/13, 152/14) uvođenje standarda kvalitete postalo je obavezno za pružatelje institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga koji žele pružati usluge u mreži. Sukladno navedenom kao i Smjernicama za uvođenje standarda kvalitete Pravilnika o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN 143/14) Ministarstvo socijalne politike i mladih organiziralo je edukaciju „Standardi kvalitete socijalnih usluga“.

Edukacija je namijenjena pružateljima usluga koji pružaju socijalne usluge sukladno članku 74. stavak 1.  točke 2. – 9. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13 i 152/14).

Ovim pozivom obuhvaćeni su:

– pružatelji socijalnih usluga koji imaju sklopljen ugovor s Ministarstvom socijalne politike i mladih o pružanju socijalnih usluga u mreži,

– pružatelji socijalnih usluga koji nemaju sklopljen ugovor, a žele sudjelovati u pregovorima za sklapanje ugovora s Ministarstvom socijalne politike i mladih o pružanju socijalnih usluga u mreži.