4. Sajam poslova u Dubrovniku

U srijedu 02. 03. 2011. održan je 4. Sajam poslova od 10:00 do 16:00 sati na Sveučilištu u Dubrovniku na kojem sa svojim štandom predstavila i naša Udruga. Cilj sajma, na kojem su se predstavila ukupno 24 poslodavca, među kojima dominiraju hotelske tvrtke, te 12 obrazovnih institucija je povećanje zaposlenosti u Županiji. Ožujak je inače mjesec sajmova poslova koji se održavaju u cijeloj Hrvatskoj, a prvi sajmovi započinju na Jadranu, da bi hotelijeri imali dovoljno vremena naći radnike i pripremiti se za sezonu. Sajam poslova namijenjen je poslodavcima, nezaposlenima, studentima i maturantima, ali i zaposlenim osobama koje žele promijeniti posao.

UOSI “PRIJATELJ“ Metković sudjelovala je na ovom sajmu po pozivu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podružnica Dubrovnik kao predstavnik civilnog društva i to kao poslodavac koji se skrbi o zapošljavanju osoba s invaliditetom. Na sajmu smo predstavili program “INTENZIVNIJE UKLJUČIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM NA TRŽIŠTE RADA“, kojeg uz financijsku pomoć i pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, a  u partnerstvu sa  Gradom Metkovićem, Centrom  za socijalnu skrb Metković i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Metković provodimo na području doline Neretve. Pored članova NAŠE Udruge u provođenju program su nam se priključili  i članovi udruge „RADOST“ iz Ploča. Inače naša Udruga se aktivno uključila u provedbu programa povećanja zaposlenosti kroz program „JAVNI RADOVI“ i zaposlila 8 novih djelatnika na poslovima radnih asistenata osobama s invaliditetom.