21. ožujak 2020. – Svjetski dan osoba s Down sindromom

21. ožujak određen je kao Svjetski dan osoba s Down sindromom. Datum je odabran kako bi označio jedinstvenost Downova sindroma u potrostručenju (trisomiji) 21. kromosoma  (zato 21. 3.).

Down sindrom genetski je poremećaj koji je uzrokovan prisutnošću jednog kromosoma viška. To su sićušne nakupine bjelančevina u svakoj stanici ljudskog organizma koje prenose sve nasljedne karakteristike. Na svakom kromosomu nalaze se tisuće gena u kojima su zapisane sve naše nasljedne osobine u obliku DNK. Kromosomi dolaze u paru i u svakoj stanici nalazi se 23 para (46 kromosoma ukupno). U svakom paru jedan kromosom potječe od majke, a jedan od oca. Na 21. paru kromosoma otkriven je još jedan kromosom viška, umjesto 2 tu se nalazi 3 kromosoma, a u cijeloj stanici 47, umjesto ukupno 46 kromosoma. Takav poremećaj nalazi se kod svakog čovjeka s Downovim sindromom. Nije ga moguće izmijeniti, niti liječiti.

Prosječno se jedno od 650 novorođene djece rađa s Downovim sindromom. Znanstveno je također dokazano da postoji preko 50 karakterističnih obilježja Down sindroma, a njihov se intenzitet razlikuje od osobe do osobe. Djeca s Downovim sindromom dijele određene crte lica i tjelesna obilježja poput okruglog lica, a plosnatog stražnjeg dijela glave, očiju nakošenih prema gore, većeg jezika i poprečne brazde na dlanu. Djeca s Downovim sindromom rastu sporijim tempom, često su niža od vršnjaka svoje dobi. Kognitivni razvoj često se razlikuje od pojedinca do pojedinca, no većina djece ima blaga do umjerena oštećenja. Djeca mogu zaostajati u govoru, finijim i grubljim motoričkim vještinama, a mogu i sporije sazrijevati s obzirom na emocionalni, socijalni i intelektualni razvoj. Mnoga su djeca ipak sposobna postati aktivni članovi društva i potrebno im je omogućiti brojne rekreacijske, obrazovne i socijalne programe kako bi u potpunosti mogli ostvariti svoj potencijal i postati prihvaćeni članovi društva.

Sva djeca zaslužuju priliku u punini razviti svoj potencijal i izgraditi trajne odnose. Možda će rušenjem nekih prepreka koje postoje među djecom, svako dijete, bez obzira na sve, težiti izvrsnosti i   postići najbolje što može!

Nošenjem rasparenih, šarenih čarapica pokazat ćete da je u redu pričati o različitostima te ćete simbolično biti potpora osobama s Downovim sindromom.