Poziv za prijavu novih korisnika usluge osobne asistencije udruga osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom u RH

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom da prijave potencijalne nove korisnike usluge osobne asistencije.
Prijava novih potencijalnih korisnika u svrhu rangiranja od strane Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije je preduvjet za udruge koje planiraju prijaviti projektne prijedloge s novim korisnicima usluge osobne asistencije u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ kojeg Ministarstvo planira objaviti u studenome 2016. godine, a koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Rok za prijavu novih korisnika je 7. studenog 2016. godine.