POZIV NA IZBORNU SKUPŠTINU SVIM ČLANOVIMA UOSI “PRIJATELJ”

POZIV IZBORNE SKUPŠTINE

Sukladno čl. 8 i 26. Statuta UOSI „PRIJATELJ“ Metković sazivam redovnu Izbornu  Skupštinu Udruge koja će se održati 29. ožujka 2019.g. (petak) u 10,00 sati u Metkoviću, u prostorijama UOSI „PRIJATELJ“ Metković, Ante Starčevića 19. Pozivamo Vas da sudjelujete u radu redovne Izborne Skupštine sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Otvaranje skupštine i Uvodna riječ Predsjednika

2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

3. Usvajanje predloženog Dnevnog reda Redovne izborne skupštine

4. Izbor radnih tijela izborne Skupštine:

   – Radno predsjedništvo (tri člana)

   – Verifikacijska komisija (tri člana)

   – Kandidacijsko – izborna komisija (tri člana)

   – Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika (tri osobe)

5. Usvajanje Izvješća verifikacijske komisije

6. Izvještaj o radu Udruge u proteklom mandatnom periodu

7. Financijski izvještaj za 2018. godinu

8. Razrješenje dužnosti dosadašnjeg Predsjednika, članova Predsjedništva i  članova Nadzornog odbora i Izvršnog direktora

9. Predstavljanje kandidata predloženih za:                                                                                     

    – Predsjednika

   – Članova Predsjedništva

   – Članova Nadzornog odbora

    – Izvršnog direktora

10. Izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima glasovanja i potvrđivanje izabranih kandidata:

    – Predsjednika

    – Članova Predsjedništva

    – Članova Nadzornog odbora

    – Izvršnog direktora

11. Pozdravno obraćanje Predsjednika, članova Predsjedništva i Izvršnog direktora

12. Razno

13. Zaključivanje rada Redovne izborne skupštine

– Prigodan domjenak

PREDSJEDNIK UOSI“PRIJATELJ“

Ante Puljević

Svi članovi koji se osjećaju sposobni u narednom mandatnom periodu biti Predsjednik, Izvršni direktor ili članovi Predsjedništva i Nadzornog odbora trebaju podnijeti svoju kandidaturu. Kandidati za mjesto Predsjednika te kandidati za mjesto Izvršnog direktora trebaju priložiti svoj plan rada. Kandidature će razmotriti i valjanost istih ocijeniti Predsjedništvo Udruge.